Rok s neplatnou výjimkou: Elektrárna Chvaletice stále porušuje emisní limit, úřad musí zasáhnout

Dnes uplyne přesně rok od chvíle, kdy soud zneplatnil [1] výjimku z emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuť pro uhelnou elektrárnu Chvaletice. O přísnějším limitu v integrovaném povolení elektrárny tak nyní musí rozhodnout Krajský úřad Pardubického kraje. Ten však zatím nereaguje a elektrárna tak stále může vypouštět více než trojnásobek toxické rtuti, než stanoví limit platný v celé EU [2]. A to i přesto, že už v prosinci minulého roku soud výjimku Chvaleticím definitivně zrušil. 


Krajský úřad nerozhýbalo ani to, že na začátku letošního května vydalo Ministerstvo životního prostředí závazný příkaz [2], aby bezodkladně (nejpozději do 22. května 2023) rozhodl. Nevládní organizace i místní spolky proto ministerstvo vyzvaly, aby za této situace řízení krajskému úřadu odebralo a samo rychle rozhodlo. Zároveň organizace připravují žalobu na krajský úřad, pokud by výzvy MŽP nepomohly. 


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

Už rok neplatí nezákonně vydaná emisní výjimka a uhelná elektrárna Chvaletice stále může vypouštět více než trojnásobně překračovat emisní limit pro toxickou rtuť  Krajský úřad Pardubického kraje, který má povinnost rozhodnout a limity elektrárně zpřísnit, však rozhodnutí neustále oddaluje a tím umožňuje poškozování životního prostředí a zdraví lidí. Úředníci buď nepracují, nebo záměrně elektrárně nadržují. V každém případě by MŽP mělo případ převzít a rychle rozhodnout. V sázce není jen zdraví, ale také důvěra lidí v právní stát.”     


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká: 

Ministerstvo životního prostředí už by dál nemělo přihlížet tomu, jak elektrárna Chvaletice v rozporu se zákonem znečišťuje životní prostředí. Je vidět, že ani stanovení termínu, do kdy má Pardubický úřad o zpřísnění emisních limitů rozhodnout, nijak nepomohlo. Je měsíc po termínu, zároveň už uplynul rok od chvíle, kdy začal současný nezákonný stav. Nedá se nic dělat, ministerstvo musí celou věc převzít a emise elektrárně snížit samo. Jinak si tu velcí znečišťovatelé budou dál dělat, co se jim zamane.”


Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko, říká: 

Toto řízení o výjimce ukazuje, jak jednoduché a  beztrestné je zneužívání zákonných předpisů. Hlavně, když to sype.”


Eliška Beranová, právnička Frank Bold, která se případu dlouhodobě věnuje, říká: Jedním ze základních znaků právního státu je, že zákony platí pro všechny bez rozdílu. Zatímco jiní provozovatelé uhelných elektráren od 17. 8. 2021 plní nové emisní limity, případně z nich získali v souladu se zákonem výjimku, provozovatel Elektrárny Chvaletice nové limity neplní a výjimku nemá. To by nebylo možné, nebýt nezákonné nečinnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, která trvá již rok. Je nejvyšší čas, aby Ministerstvo životního prostředí zasáhlo a věc převzalo k vlastnímu rozhodnutí.”


Poznámky pro editory a editorky:


[1] 22. 6. 2022 Krajský soud v Ostravě (pobočka Olomouc) přiznal žalobě nevládních organizací proti emisní výjimce odkladný účinek. To znamená, že dokud ve věci nebyl vynesen rozsudek, výjimka neplatila. Krajský úřad Pardubického kraje měl povinnost do povolení elektrárny bezodkladně přepsat “nevýjimkové” emisní limity, aby se odkladný účinek projevil v praxi. V rozporu se zákonem tak však neučinil a vyčkával na rozhodnutí soudu. Rozhodnutí soudu dne 21. 12. 2022 výjimku skutečně zrušilo, ani poté však krajský úřad bezodkladně nerozhodl.


Celkové období nezákonného stavu (tedy období kdy elektrárna neměla pravomocnou výjimku), trvá s přestávkami již od srpna 2021. K datu začátku platnosti limitů (17. srpna 2021) elektrárna ještě výjimku neměla a dostala ji dodatečně 25. 11. 2021., následně byla poprvé zrušena soudem pro nezákonnost.


[2] Elektrárna Chvaletice může dle výjimky vypouštět 23 mikrogramů na metr krychlový, evropský limit je 7 mikrogramů.

[3] Ke stažení na https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2023/05/mzp_prikaz_necinnost_ku_pce_echva_2023_05_05.pdf

[4] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/18233/mzp-musi-znovu-rozhodnout-o-emisni-vyjimce-pro-elektrarnu-chvaletice-kterou-soud-zrusil-muze-ji-zkratit/ 

[5] https://hnutiduha.cz/aktualne/mzp-akceptovalo-rozhodnuti-soudu-ze-vyjimka-pro-elektrarnu-chvaletice-byla-nezakonna-nyni 

[6] Uhelné elektrárny Chvaletice a Počerady získaly výjimky z emisních limitů pro rtuť, které jsou v absolutních emisích nesrovnatelně větší než výjimky pro jakékoliv další zdroje, a to z důvodu velkého zvýšení limitu a i velké délce výjimky. Udělená výjimka pro Počerady by znamenala, že elektrárna vypustí o 1 250 kg rtuti více než v případě splnění BAT, což z ní činí největší výjimku ze všech zdrojů. Elektrárna Chvaletice dostala výjimku na přinejmenším 1 234 kg rtuti nad rámec zákonného emisního limitu, což je druhá největší výjimka a skoro dvojnásobná oproti třetí největší pro Ledvice 6.