Rezignací na zvýšení poplatků z těžby by vláda porušila svůj program. Ve prospěch uhlobaronů

Nezvýšit až do konce roku 2021 směšně nízké poplatky z případné těžby lithia (a reálné a velmi lukrativní těžby hnědého uhlí) navrhuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, dle svého vyjádření pro Deník Referendum [1]. Zvýšení přitom vláda zcela jednoznačně slíbila ve svém programovém prohlášení [2].

Ministerstvo průmyslu však nyní couvá ze splnění nutné podmínky naplnění tohoto závazku - bezodkladného zrušení nesystémového a pro stát krajně nevýhodného pětiletého moratoria na zvyšování těchto poplatků. To způsobuje, že poplatky z vytěženého nerostného bohatství jsou u velmi lukrativních nerostů často směšně nízké - přibližně 3 % u hnědého uhlí a dokonce jen 0,7 % u lithia [3]. 

Právě díky nízkým poplatkům z vytěženého hnědého uhlí si před několika lety Pavel Tykač a jeho společníci z firmy Czech Coal - sídlící v daňovém ráji na Kypru - za čtyři roky odvedli 17 miliard Kč na dividendách a státu nechali jen 0,4 miliardy [4]. Aktuální data ukazují, že výnosný byznys pokračuje a i když došlo k malému zvýšení poplatku (z 1,5 na 3 procenta), stát stále přichází zkrátka. Miliardy korun by místo daňových rájů mohly směřovat do transformace krajů spojených s těžbou uhlí, pomáhat rozvoji obcí, vyčištění životního prostředí i novému pracovnímu uplatnění místních lidí.

Moratorium do zákona prosadily těžařské firmy skrze poslanecký pozměňovací návrh v minulém volebním období. Aktuální podoba zákona tak brání až do konce roku 2021 - tedy až po skončení současného volebního období - poplatky zvýšit. Moratorium přitom nebrání poplatky (a tím i příjmy státu) naopak kdykoliv snižovat. MPO chce, aby moratorium přestalo platit, až vyprší první pětiletá lhůta. Zrušení moratoria přitom bylo obsaženo v návrhu novely horního zákona, kterou předložil ještě ministr průmyslu Tomáš Hüner [5]. Proti se postavily odboráři, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR, jejíž viceprezidentkou v té době byla současná ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

Jako oficiální důvod MPO uvedlo námitky Legislativní rady vlády, která rozporuje zrušení jednou dané jistoty podnikatelům, že se danou dobu poplatky nezvýší. Pokud by vláda nebyla schopna se s touto námitkou vypořádat, stále platí, že může (a má na základě svého závazku i povinnost) připravit zvýšení sazeb poplatků tak, aby mohly začít platit alespoň od 1. ledna 2022. Tím naopak jistotu podnikatelského prostředí nadále posílí.

Hnutí DUHA a Greenpeace vyzývají ministerstvo průmyslu a celou vládu, aby dodržela programové své prohlášení a zastavila nespravedlivé odlévání peněz za státní nerostné bohatství do daňových rájů. Poplatky je nutné zvýšit minimálně na 10 % tržní ceny, což je limit daný horním zákonem, ještě lepší by bylo limit v zákoně zvýšit a zvětšit tak státu manévrovací prostor, pokud by cena některých nerostů na trzích vystoupala opravdu vysoko.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Nízké poplatky a zákaz jejich zvyšování jsou nevýhodné pro stát a občany. Stát tak ročně přichází o miliardy korun, které by mohl použít zejména na transformaci regionů spojených těžbou uhlí a pomoci lidem najít nové uplatnění. Vláda by měla dodržet svoje programové prohlášení, zrušit moratorium a bezodkladně navrhnout vyšší sazby. U hnědého uhlí ze současného stavu profituje jen velmi úzká skupinka uhlobaronů. U lithia pak odklad možnosti zvýšení poplatků na rok 2022 hrozí podobnou situací, kdy stát bude mít mizivé příjmy z lukrativního byznysu se státním majetkem.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, řekl:

“Loupež za bílého dne. Krádež století. Takové bombastické novinové titulky založené na citacích vrcholných politiků včetně Andreje Babiše jsme slýchávali v souvislosti s plánovanou těžbou lithia. Budou ti samí politici, které zřejmě i kauza lithium vynesla do vrcholných pozic, podobně hlasití, aby prosadili zvýšení těžebních poplatků, nebo to vše bylo jen populistické mlácení prázdné slámy před volbami? Že moratorium na zvyšování poplatků je legislativní paskvil, který nemá být nikdy schválen, jsme říkali od samého začátku. Politici by měli najít dost kuráže, aby toto nesmyslné nařízení vypověděli hned uhlobaronům navzdory, nebo aby alespoň odsouhlasili zvýšení poplatků od chvíle, kdy moratorium vyprší.” 

 

Poznámky pro editory:

[1] http://denikreferendum.cz/clanek/28344-lithium-a-uhli-si-ukrast-nechame-...

[2] Programové prohlášení vlády ČR, Praha, červen 2018, str. 32 (zvýrazněno autory tiskové zprávy):

Budeme důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. Prověříme možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku DIAMO. Cílem je, aby maximální efekt z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. V tomto smyslu neprodleně upravíme Surovinovou strategii České republiky a následně také příslušnou legislativu, především horní zákon a geologický zákon, včetně zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin tak, aby odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a co nejvyššímu efektu pro stát. Rovněž zajistíme, aby do regionů postižených těžbou směřoval vyšší podíl z těžebních poplatků.

Celý dokument zde: https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programo...

[3] Viz http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/lithium-ferove-predstaveni/

[4] Podle výročních zpráv uložených v obchodním rejstříku si v letech 2009 až 2012 z následnických firem bývalé Mostecké uhelné (Vršanská uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s., nyní Severní energetická, a.s. a Czech Coal Services, a.s.) jejich tři majitelé (Tykač, Dienstl a Fohler) vyvedli na dividendách 17 miliard korun. Zdroj: Výroční zprávy společností Vršanská uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s. / Severní energetická, a.s. a Czech Coal Services a.s., a Czech Coal, a.s. za roky 2009–2012 v obchodním rejstříku.

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-prumyslu-otevira-cestu-k-potreb...

Materiály předložené do mezirezortního připomínkového řízení zde https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAW8KAP7Q