Reklamní kampaň má pomoci větrné energii

Reklamami v cíleně vybraných regionálních denících [1] dnes Hnutí DUHA otevírá informační kampaň o větrných elektrárnách.
Ekologická organizace spustila speciální webové stránky www.hnutiduha.cz/vitr, které informují o přínosech větrné energetiky a nabízejí fakta proti pověrám o této technologii. Vysvětlují například, jak je to s údajným hlukem nebo se zabíjením ptáků rotory.
Novinové reklamy stručně poukazují na přínosy větrných elektráren a upozorňují na internetové stránky. Místní lidé v obcích, kde se diskutuje o větrných elektrárnách, jsou hlavní cílovou skupinou kampaně.
Součástí kampaně jsou také desítky tisíc pohlednic Boomerang a informační leták zaměřený na lidi, kteří rozhodují o vlivu větrných elektráren na krajinu.
Projekty větrných elektráren, se kterými lze v České republice realisticky počítat do roku 2010, by měly snížit emise oxidu uhličitého o ekvivalent provozu půl milionu automobilů. Výzkum veřejného mínění ukázal vysokou podporu pro tyto projekty: zastánci u nás čtyřikrát převažují nad odpůrci [2].
Jedna moderní turbína vyrobí energii pro zhruba 2000 domácností. V Evropské unii větrné elektrárny vyrábějí více energie, než činí kompletní výroba České republiky, včetně exportu.
Cena větrné energie rapidně klesá: během posledních dvaceti let se snížila na pětinu. Čistý proud z větrných elektráren bude zároveň vítaným zdrojem peněz i pracovních míst pro ekonomiky českých regionů.
Hnutí DUHA stavbu větrných elektráren podporuje: ovšem ne vždy, bezhlavě a za každou cenu.
Petr Holub, vedoucí programu Energie Hnutí DUHA, řekl:
"Větrné elektrárny pomohou podstatně snížit exhalace i těžbu uhlí a uranu, a proto zaslouží podporu. Samozřejmě je nelze stavět bezhlavě a za každou cenu. Obyvatelé obcí v sousedství zahraničních větrných farem ovšem potvrzují, že jejich obavy z poškození krajiny, hluku nebo odlivu turistů se po zahájení provozu většinou rozplynuly. Moderní větrné technologie mají také daleko lepší výsledky než starší projekty. Webová stránka nabízí podrobné informace o přínosech a hlavně vysvětluje některé nesmyslné pověry, jež se u nás šíří."
 
Poznámky:
[1] Reklamy vycházejí v regionálních denících v okresech Břeclav, Znojmo, Blansko, Svitavy, Prostějov, Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou a Liberec.
[2] Podrobnosti v tiskové zprávě www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=202