Radioaktivní úložiště: Urban kapituluje před lidmi

Hnutí DUHA dnes vydalo studii, jež podrobně analyzuje nedostatky dosavadní vládní koncepce ukládání radioaktivních odpadů a navrhuje lepší řešení řady sporných bodů. Ekologická organizace tak bezprostředně reagovala na včerejší prohlášení ministra průmyslu a obchodu, který ve večerním rozhovoru pro televizi Prima uvedl, že zastaví program hledání trvalého úložiště pro odpad z atomových reaktorů. "Nikdo nemusí mít obavu, že by stát pokračoval v úvahách vybudování jaderného úložiště kdekoliv v České republice", řekl Milan Urban. Ke skutečnému zastavení programu vláda musí ještě změnit oficiální koncepci nakládání s radioaktivními odpady. Ministři by měli také odmítnout stavbu nových atomových reaktorů, která by zvýšila výrobu jaderného odpadu.   Studie Hnutí DUHA má sloužit jako příspěvek do diskuse o nové koncepci nakládání s radioaktivními odpady. Dosavadní program zelená organizace kritizovala jako technicky nepromyšlený a nedemokratický. Studie vypočítává konkrétní nedostatky vládní koncepce schválené v roce 2002 včetně: ·         vyloučení postižených obcí z rozhodování, ·         politicky motivovaného spěchu namísto bezpečnějšího využívání ověřených technických řešení,·         apriorního prosazování konceptu takzvaného uzavřeného hlubinného geologického úložiště bez posouzení alternativních řešení,·         velmi nízkého poplatku provozovatelů atomových reaktorů na takzvaný jaderný účet, kvůli kterému vybrané peníze patrně nebudou stačit na vybudování úložiště, ·         nejasné konečné množství radioaktivních odpadů – vinou diskusí o nových atomových reaktorech nelze přesně naplánovat potřebný rozsah úložiště. Studie zároveň doporučuje konkrétní úpravy koncepce. Poukazuje na nutnost zkoumat i možná lepší řešení, jako je tzv. neuzavřené hlubinné úložiště. Doporučuje i další změny, především rozšíření občanských práv a hlavně větší hlas obcí postižených zvažovaným úložištěm.  Vláda a její Správa úložišť radioaktivních odpadů se setkala s masivním odporem postižených obcí a krajů. Obce ve všech vytipovaných lokalitách projekt odmítly, v řadě míst nesouhlas zastupitelstev podpořila také referenda. V posledních týdnech úložiště také oficiálně odmítli volení zastupitelé tří krajů: Plzeňského, Jihočeského a Ústeckého.  Studii Hnutí DUHA lze stáhnout nawww.hnutiduha.cz/publikace/studie/koncepce_rao.pdf Libor Matoušek z Hnutí DUHA řekl: "Pokud bude program skutečně zastaven, půjde o nejdůležitější krok v české jaderné energetice ode dne, kdy padlo ano pro spuštění Temelína. Urbanovo stanovisko je především výsledkem úsilí lidí z postižených obcí, místních starostů, zastupitelů, sdružení i dalších občanů. Po á musí vláda říci i bé a odmítnout stavbu dalších atomových reaktorů a tedy i zvyšování výroby radioaktivního odpadu." "Dosavadní program dává přednost centrálnímu rozhodování bez ohledu na názor obcí a politickému spěchu před demokratickým a rozumnějším hledáním technicky ověřeného a bezpečného řešení. Vláda by v nové koncepci měla zvažovat i možnosti jiných řešení, například takzvaného neuzavřeného hlubinného úložiště. Především ovšem musí postižené obce a místní občané dostat slovo v rozhodování. Demokratický postup je podmínkou důvěry mezi státem a lidmi, bez které se problém atomového dědictví nepodaří vyřešit. Přitom s radioaktivními odpady něco udělat musíme – náš stát se nemůže tvářit, že nejsou, nebo že problém za nás vyřeší někdo jiný."