Průzkum: Česká veřejnost preferuje konec spalování uhlí v roce 2033. Podporuje ho téměř každý druhý člověk

Rychlý konec uhlí již v roce 2033 podporuje podle průzkumu Kantar 45 % lidí. Pozdější termín – rok 2038 – preferuje 32 % a žádný názor na tuto problematiku nemá 23 % respondentů. Rok útlumu uhlí by měla v blízké budoucnosti stanovit vláda. 

Průzkum provedla agentura Kantar v polovině března metodou tzv. omnibusu, tedy pravidelného kvantitativního průzkumu, který se v jednom dotazníku ptá na více témat od různých zadavatelů. Běžel na reprezentativním vzorku 500 lidí. 

Konec spalování uhlí nejpozději v roce 2033 preferují častěji mladší lidé do 30 let, lidé s maturitou a lidé žijící ve větších městech. Rok 2038 má častější podporu u lidí v severních Čechách. Názor na konec uhlí častěji nemají lidé ve věkové skupině 46 až 60 let a lidé se základním vzděláním.

Většina členů a členek uhelné komise doporučila vládě loni v prosinci ve svém usnesení rok 2038, někteří ministři z ANO a většina ministrů z ČSSD ale chtějí ukončení těžby a spalování uhlí o pět let dříve. V meziresortních připomínkách rok 2033 podpořilo 7 ministerstev –  Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo financí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný pak v médiích opakovaně uváděl, že je pro co nejrychlejší konec uhlí. Naopak pro rok 2038 se kromě navrhovatele – Ministerstva průmyslu a obchodu – vyslovilo explicitně jen Ministerstvo obrany.

Jan Rovenský z Greenpeace říká: 
“Pan ministr Havlíček ve většině svých současných prohlášení a aktivit připomíná pomyslný jakešovský kůl v plotě. Jeho plán na konec uhlí v roce 2038, který na sílu protlačil uhelnou komisí, není výjimkou. Nedělám si valné naděje, že by Havlíčkův postoj zviklala tak přízemní věc, jako je názor občanů. Většina jeho kolegů ve vládě se ale v této věci díkybohu projevuje podstatně odpovědněji. Doufejme, že jim to vydrží.“

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká: 
“Ministr průmyslu Karel Havlíček jde s návrhem konce uhlí až za 17 let proti ochraně klimatu i lidského zdraví i proti ekonomické realitě uhelného průmyslu, který má před sebou od dost kratší budoucnost. Uvědomuje si to nejen většina vlády, ale zjevně také většina veřejnosti. Chybí však aktivní kroky ministra životního prostředí Richarda Brabce, který by logicky měl aktivně prosazovat rozumnější termín konce uhlí (2033), který podle svých vyjádření preferuje.”

 

Zuzana Vondrová z CDE říká:
Pro obyvatele uhelných krajů znamená ukončení těžby jeden velký otazník. Ani Uhelná komise v tomto ohledu nepomohla a nevyjasnila, jaký termín je skutečně realistický vzhledem k vývoji trhu, jaký je zamýšlený postup utlumování, či jak se stát postaví k rozvoji regionů, na které dopadne dekarbonizace bez dobrého plánu tou největší vahou. Nyní nastal čas, aby na otázky znala odpověď vláda a aby prozatím nešťastný přístup ke konci uhlí proměnila ve spravedlivou transformaci. Rok 2033 by potom mohl získat větší podporu na severu Čech.”