Průzkum: Češi patří mezi nejzelenější národy v Evropě

Česká veřejnost od svých politiků očekává, že se konečně začnou seriózně zabývat dopady znečištění na zdraví a kvalitu života každého z nás, varovalo Hnutí DUHA. Reagovalo tak na průzkum veřejného mínění, který dnes zveřejnila Evropská komise. Podle jeho výsledků Češi patří v EU k národům, které kladou největší důraz na ekologická opatření.
 
Podle nezávislého průzkumu, jehož autoři se zkoumali názory 25 000 Evropanů:
·         75 % české veřejnosti se domnívá, že stav životního prostředí „velmi silně“ nebo „do velké míry“ ovlivňuje kvalitu života – tedy nadprůměrně oproti celé EU (72 %).
·         89 % se domnívá, že ekologická opatření jsou stejně důležitá jako ekonomická nebo sociální politika – což je osmý největší podíl v EU (celkem EU: 85 %).
·         Češi jsou na třetím místě v pořadí zemí unie podle toho, kolik lidí (95 %) si myslí, že by politici a úřednicí měli brát životní prostředí v úvahu při rozhodování o opatřeních v dalších oblastech, například ekonomice nebo zaměstnanosti (celkem EU: 88 %).
·         Česká veřejnost považuje ekologické organizace za nejdůvěryhodnější zdroj informací o životním prostředí (42 % lidí je preferuje). Na druhé místo řadí vědce (37 %). Vládu preferuje jen 15 % dotázaných.
·         Češi jsou na pátém místě od konce v žebříčku zemí EU podle toho, kolik lidí se považuje za nedostatečně informované o ekologických tématech. V pořadí problémů, o kterých lidem u nás chybí informace, vedou rizikové chemikálie ve spotřebním zboží (47 %).
 
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Shrnuto: Češi patří mezi nejzelenější národy v Evropě. Jen ve dvou zemích v unii je podíl lidí, kteří považují ekologické hledisko za důležité při rozhodování o ekonomických a sociálních otázkách, vyšší než u nás. Domácí politici se musí začít seriózně zabývat znečištěním, odpady, poškozováním krajiny a dalšími ekologickými problémy, které poškozují kvalitu života každého z nás. Česká veřejnost to od nich očekává. Pro naše politiky je to vážné varování. Velká důvěra v ekologické organizace jako nejlepší zdroj informací je pro nás samozřejmě velmi zavazující.“
 
Kompletní výsledky průzkumu:
http://europa.eu.int/comm/environment/barometer/index.htm
 
Česká tisková zpráva Evropské komise:
www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.doreference=IP/05/513&
format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en