Prezident Zeman podepsal novelu horního zákona. Splní nyní vláda slib a zvýší těžební poplatky?

Prezident republiky Miloš Zeman právě oznámil, že podepsal novelu horního zákona [1], která ruší moratorium na zvyšování těžebních poplatků. O zrušení moratoria usilovalo několik let Hnutí DUHA, moratorium totiž chránilo zisky hnědouhelných těžařů a stát přicházel v minulých letech o miliardy kvůli nízkým těžebním poplatkům [2].

Vláda premiéra Andreje Babiše slíbila ve svém programovém prohlášení, že “budeme důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. Prověříme možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku DIAMO. Cílem je, aby maximální efekt z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. V tomto smyslu neprodleně upravíme Surovinovou strategii České republiky a následně také příslušnou legislativu, především horní zákon a geologický zákon, včetně zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin tak, aby odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a co nejvyššímu efektu pro stát. Rovněž zajistíme, aby do regionů postižených těžbou směřoval vyšší podíl z těžebních poplatků.” [3]

Novela zákona začne platit den po vyhlášení ve Sbírce zákonů, vládě tedy nic nebrání, aby přijala nařízení vlády a u vybraných nerostů s neadekvátně nízkými poplatky (jako je hnědé uhlí či lithium) sazby zvýšila. Vyšší sazby by dle přechodného ustanovení zákona začaly platit nejdříve od 1. 1. 2022. Analýza, kterou zadalo Hnutí DUHA ukazuje, že hnědouhelné firmy zvládnou odvádět spravedlivý, 3x vyšší poplatek z vytěženého uhlí [4].

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Parlament a prezident nyní udělali své, aby vládou navržené zrušení nespravedlivého a pro stát krajně nevýhodného moratoria na zvyšování těžebních poplatků prošlo. Nyní je řada zpět na vládě, aby splnila svůj programový slib nařízením vlády sazby u hnědého uhlí či lithia zvýšila.”

Poznámky:
[1] https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-tri-zakony-15806#from-list

[2] Analýza výročních zpráv českých hnědouhelných společností zase odhalila, že nízké poplatky z vytěženého hnědého uhlí byly doprovázeny enormními výplatami dividend. Šlo celkem o více než 42 miliard korun. Většinu vyplatily svým majitelům společnosti bývalé Mostecké uhelné Pavla Tykače a jeho společníků. Tyto firmy poslaly svým majitelům 22 miliard korun, zatímco státu odvedly na těžebních poplatcích jen 0,7 miliardy. Mateřská firma Pavla Tykače sídlí v daňovém ráji na Kypru. https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/04/shrnuti_analyzy_vz_hnedouhelnych_spolecnosti_2009-2018_word.pdf

[3] Programové prohlášení vlády České republiky (str. 32): https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf

[4] Analýza výročních zpráv českých hnědouhelných společností https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/04/shrnuti_analyzy_vz_hnedouhelnych_spolecnosti_2009-2018_word.pdf