Přestane ODS s trapným a ostudným zdržováním ratifikace klimatické dohody z Paříže?

Zítra ji už popáté projedná Sněmovna

Poslanecká sněmovna bude zítra už popáté projednávat ratifikaci klimatické dohody z Paříže [1]. Ačkoli s její ratifikací už souhlasila vláda [2] i Senát [3] a přestože devadesát obcí, kde žije čtvrtina obyvatel České republiky, se nedávno zapojilo do symbolické akce na ochranu klimatu Hodina Země [4], samotná ratifikace stále drhne ve Sněmovně. Tam ji už několik měsíců opakovaně blokují poslanci ODS.

Česká republika by se ratifikací dohody připojila k hlavnímu trendu světové ochrany klimatu a moderní ekonomiky. Globální dohoda však neuvádí konkrétní cíle pro jednotlivé státy, proto jsou třeba domácí zákony a konkrétní opatření. Ta si každá země volí podle svých potřeb a možností. V pětiletých cyklech budou státy společně vyhodnocovat globální pokrok v řešení klimatické změny a předkládat aktualizované národní cíle.

Podle studie, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo životního prostředí, by bylo snížení emisí o více než 80 % v příštích třech desítkách let ekonomicky výhodné, posílilo by zaměstnanost v energetice i energetickou bezpečnost země [5].

Poslanci ODS, kteří ratifikaci dohody opakovaně zdržují, nemohou ani případným zablokováním ratifikace v ČR zvrátit trend globální a evropské ekonomiky. Nemohou ani zastavit snižování znečištění (a tím i posilování ekonomiky a bezpečnosti) v ČR. Mohou docílit “pouze” mezinárodní ostudy pro Českou republiku. Prakticky mohou jen dosáhnout toho, že ČR bude na okraji navazujících mezinárodních jednání a náš hlas bude uplatňován jen prostřednictvím Evropské unie.

Vládní koalice však hazarduje s důvěryhodností země a její prosperitou, když nyní mlčky přihlíží hrozícímu podkopání Státní energetické koncepce a Politiky ochrany klimatu. To by nastalo, pokud státní ČEZ prodá dosluhující uhelnou elektrárnu Počerady kontroverznímu finančníkovi a uhlobaronovi Pavlu Tykačovi, který ji chce provozovat další desítky let. K vystoupení proti rizikovému a ekonomicky a strategicky nevýhodnému prodeji vyzývají premiéra i celou vládu lékaři, vědci (jako například ředitel Ústavu výzkumu globální změny - CzechGlobe - Akademie věd ČR prof. Michal V. Marek), známé osobnosti i ekologické organizace [6].

Vláda také selhala v otázce nastartování rozvoje obecních a občanských obnovitelných zdrojů a nestihla přijmout tzv. antifosilní zákon, který by pomohl naší zemi snížit znečištění. Měla by tedy alespoň prosadit ratifikaci klimatické dohody, aby se příští vláda mohla naplno pustit do konkrétních a účinných opatření ke snižování emisí.

Premiér Bohuslav Sobotka před přijetím dohody přímo v Paříži uvedl:

„[Změna klimatu] Ohrožuje naši národní bezpečnost i ekonomickou prosperitu, má negativní dopady na boj proti chudobě i na potravinovou bezpečnost a je jednou z příčin migrace. … Proto je nezbytné, abychom aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů i adaptaci včlenili do národního rozvojového plánu. … Je zřejmé, že tyto kroky si vyžádají nemalé finanční zdroje, technologickou podporu i posílení kapacit. Musíme si však uvědomit, že jde o investice do naší budoucnosti.”

Klára Sutlovičová z analytického centra Glopolis řekla:
“Všechny sousední státy již klimatickou dohodu z Paříže ratifikovaly. Pokud se chce ODS dál ztrapňovat, je to její volba, ale ať z té mezinárodní ostudy laskavě vynechá naši zemi.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Naše země si kvůli exhibici poslanců ODS zadělává na mezinárodní ostudu. Ale ani politika vlády není příliš dobrá. Silné proklamace o řešení změny klimatu by měly provázet stejně silné činy - jako prosazení antifosilního zákona, rozběhnutí obnovitelných zdrojů či jasný plán uzavírání zastaralých uhelných elektráren. Bohužel zatím nepřicházejí. Prosazení ratifikace klimatické dohody z Paříže je v tuto chvíli nutné minimum. Připravuje půdu pro konkrétní opatření ke snižování emisí a vyčištění smogu.”

Jan Koubek Kejzlar, ředitel CARE Česká republika, řekl:
“Oddalovat přijetí klimatické dohody Českou republikou, to nezmění z globálního pohledu vůbec nic. Platnost nezávisí na českém hlasu ani na politické diskusi uvnitř hranic. Přijetí dohody ovšem ukáže, že za hranice dokážeme dohlédnout a přijmout díl mezinárodní odpovědnosti v otázkách změny klimatu.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Přelomová dohoda byla uzavřena v Paříži, kde se v prosinci 2015 státy světa shodly, že postupně ukončí závislost na fosilních palivech a provedou opatření pro zastavení růstu teploty Země na relativně bezpečné úrovni. V dubnu 2016 ji Česká republika podepsala a v září 2016 vláda doporučila ratifikaci. V listopadu 2016 dohodu ratifikovalo dostatek států (včetně USA, Číny, Indie a dalších více než 80 států světa), aby dohoda mohla v listopadu 2016 vstoupit v globální platnost.

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vlada-doporucila-ratifikaci-parizske-kl...

[3] http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-schvalil-ratifikaci-parizske-klim...

[4] http://www.zmenaklimatu.cz/cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy/1518-hodina-...

[5] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/antifosilni-zakon-bezpecnejsi-efektivne...

[6] http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/04/vyzva_vlade-_p...

Šítky aktuality: