Premiér Sobotka na klimatickém summitu v Paříži: ČR musí řešit změnu klimatu. Je to nezbytná investice do naší budoucnosti

Reakce Hnutí DUHA a Glopolis

„Globální změna klimatu může vyvolat konflikty a stupňovat napětí. Tomu musíme nutně předejít,“ řekl právě ve svém projevu na globální klimatické konferenci premiér Bohuslav Sobotka.

 Premiér Sobotka dále uvedl: „[Změna klimatu] Ohrožuje naši národní bezpečnost i ekonomickou prosperitu, má negativní dopady na boj proti chudobě i na potravinovou bezpečnost a je jednou z příčin migrace. … Proto je nezbytné, abychom aktivity zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů i adaptaci včlenili do národního rozvojového plánu. … Je zřejmé, že tyto kroky si vyžádají nemalé finanční zdroje, technologickou podporu i posílení kapacit. Musíme si však uvědomit, že jde o investice do naší budoucnosti.”

Hnutí DUHA a Glopolis vítají, že český premiér jednoznačně podpořil společné úsilí států světa řešit zásadní globální problém a zároveň se přihlásil k české spoluzodpovědnosti za toto řešení – snižování emisí skleníkových plynů, adaptace na ty změny, které jsou již nezvratné, i finanční pomoc ohroženým zemím na klimatická opatření.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Je skvělé slyšet tak silná slova z úst českého premiéra. Ještě lepší je, že je bezprostředně mohou následovat činy. Na schválení vládou právě čeká koncept antifosilního zákona, který je naplněním toho, o čem Bohuslav Sobotka hovořil: investice do naší budoucnosti a pojistka ekonomické prosperity a energetické bezpečnosti. Doufám, že vláda koncept schválí na nejbližším možném zasedání a vyvine úsilí, aby zásadní zákon stihla prosadit v parlamentu.“

František Marčík, analytik centra Glopolis, řekl:

“Vítáme zmínku o české spoluzodpovědnosti na řešení i slib dále posílit pomoc zemím nejvíce ohroženým změnami klimatu. Úkolem pro Sobotkovu vládu je zajistit, aby tato pomoc byla stabilní, předvídatelná a adekvátní. Vláda by také měla podpořit cíle udržitelného rozvoje v zemích globálního jihu a potvrdit závazek poskytovat na českou rozvojovou spolupráci 0,33 procenta HND.”

 

Kontakt:

 Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

 

Šítky aktuality: