Přehlídka jaderných nápadníků končí bez okouzlení

Výsledky končící série schůzek české delegace vedené jaderným zmocněncem Jánem Štullerem s potenciálními dodavateli nových jaderných bloků neznáme. Při pohledu na vizitky zájemců lze ovšem soudit, že nadšení české strany nevyvolali. Západní firmy, které se dostaly na pokraj bankrotu, konsorcium s nevyzkoušeným projektem a neprůhlední zástupci východních mocností. Všichni uchazeči stojí za podrobnější pohled.

Toshiba – Westinghouse: účast jedné z nejvýznamnějších firem historie jaderného průmyslu byla již patrně pouze formální. Problémy s předraženými projekty výstavby reaktorů v USA a Číně vedly k rozhodnutí managementu nadále se věnovat jen údržbě a likvidaci vysloužilých jaderných elektráren. [1]

EDF: největší evropská energetická firma převzala na konci roku 2016 reaktorovou divizi jaderného koncernu Areva, který se po miliardových ztrátách v minulých letech ocitl na pokraji bankrotu. Vlastní tak know-how k reaktoru EPR, který proslul trojnásobným zdražením ve Finsku a ve Francii a dosud nebyl ani v jednom případě dokončen. Objednávka reaktoru EPR ze strany britské vlády počítá s výrazně vyššími výdaji než český plán rozvoje jaderné energetiky. [2]

Rosatom: od léta 2016 provozuje jako referenční projekt reaktor v JE Novovoroněž a vzhledem k rozestavěnému bloku v Bělorusku a řadě připravovaných projektů (Maďarsko, Turecko, Finsko) se společnosti patrně daří lépe než jejím západním rivalům. V zahraničí ovšem firma nabízí reaktor za vskutku světovou cenu – v případě maďarské jaderné elektrárny Paks jde o dva reaktory za 12,5 miliardy eur. Podle studie Candole Partners není výstavba elektrárny Paks ekonomicky smysluplná pro žádný z pravděpodobných scénářů vývoje cen elektřiny a souvisejících komodit [3]. Ve většině zemí Evropské unie panují obavy ze spolupráce s Ruskem, zejména v důsledku vojenské intervence na Ukrajině.

Mitsubishi – Areva: konsorcium nabízí koncept reaktoru Atmea, který se dosud nikde nestaví, projekt v tureckém Sinopu je v přípravné fázi. [4]

KHNP: na západních trzích zatím nemá žádnou zkušenost. V Koreji neblaze proslula skandálem kvůli falšování protokolů o kontrolách, v jehož důsledku musely být tři reaktory na několik měsíců odstaveny. [5]

China General Nuclear Power: společnost je menšinovým vlastníkem projektu Hinkley Point ve Velké Británii, s vlastní technologií dosud na evropský trh nevstoupila. Evropští partneři vyjadřují odborné výhrady ke kvalitě součástí využívaných čínskými dodavateli, ale také obavy o důslednost tamního jaderného dozoru. [6]

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

„Česká jaderná nevěsta viděla dva zkušené nápadníky, kteří mají spoustu starostí se svými financemi. Dále jednoho nezkušeného se zajícem v pytli, jednoho podezřelého z falešné hry a jednoho exotického s odlišnými zvyky. Poslední je starý známý, ale z říše, se kterou nemá země dobré zkušenosti. Musí ta naše nevěsta být jaderná?“

Poznámky:

[1] Toshiba-Westinghouse: The End of New-build for the Largest Historic Nuclear Builder, https://www.worldnuclearreport.org/Toshiba-Westinghouse-The-End-of-New-b...

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ceska-sazka-na-atom-je-sazkou-na-ztratu...

[3] http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/p...

[4] M. Schneider, A. Froggatt: World Nuclear Industry Status Report 2016, Paříž, červenec 2016, strana 47, http://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20160713MSC-WNISR2016V2-HR.pdf

[5] M. Schneider, A. Froggatt: World Nuclear Industry Status Report 2016, Paříž, červenec 2016, strana 163 až 165, http://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20160713MSC-WNISR2016V2-HR.pdf

[6] S. Thomas: China's nuclear exports may struggle to find a market, https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8911-Why-China-s-nu...