Přední osobnosti žádají vládu, aby snížila znečištění, chránila obce před doly, nestavěla nové reaktory

Třiadvacet předních společenských a kulturních osobností žádá ve dnes zveřejněné výzvě členy vlády, aby do své energetické koncepce zařadili rázné snížení exhalací oxidu uhličitého, zachovali ochranu severočeských obcí před uhelnými doly a nesouhlasili se stavbou nových atomových reaktorů.  "Navrhovaný vládní program se přímo dotýká každodenního života tisíců lidí, ovlivní důležité trendy české ekonomiky a podepíše se na velikosti znečištění i devastace krajiny, které naše elektrárny a doly způsobují", varuje výzva adresovaná všem členům vlády, kterou zorganizovalo Hnutí DUHA. Stránkový text končí slovy: "Česká energetika musí přestat spoléhat na desítky let stará řešení. Měla by se vydat cestou využití moderních technologií, snižování hrozivě vysoké energetické náročnosti průmyslu a omezování znečištění. Propočty dokládají, že to jde." Signatáři výzvy jsou: filozof profesor Václav Bělohradský, spisovatelka Tereza Boučková, moderátorka Zuzana Bubílková, hudebník a spisovatel Jan Burian, hudebník, publicista a překladatel Jiří Dědeček, bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal, herec Jaroslav Dušek, herec, scénárista a režisér Arnošt Goldflam, prezident České křesťanské akademie profesor Tomáš Halík, hudebníci Roman Holý a Jaroslav Hutka, fotografové a vítězové Czech Press Photo Ibra Ibrahimovič a René Jakl, spisovatel Ivan Klíma, filozof profesor Erazim Kohák, herec Pavel Nový, herečka Simona Postlerová, biolog profesor Dalibor Povolný, novinářka Petra Procházková, režisér Otakar Schmidt, herec Miroslav Šimek, dokumentaristka Olga Sommerová a herec Petr Vacek.  Plný text výzvy je připojen k této tiskové zprávě. ---------------------------------- Výzva osobností členům vlády ve věci návrhu Státní energetické koncepce dne 8. února 2004 Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení pánové ministři,  v příštích dnech budete rozhodovat o státní energetické koncepci. Navrhovaný vládní program se přímo dotýká každodenního života tisíců lidí, ovlivní důležité trendy české ekonomiky a podepíše se na velikosti znečištění i devastace krajiny, které naše elektrárny a doly způsobují.  Věříme, že se nechcete vracet k plánům, které příchodem demokracie do naší země vzaly za své. Prosíme Vás proto, abyste se rozhodli:  Požadovat v energetické politice rázná opatření ke snížení exhalací oxidu uhličitého. Mimořádně vysoký český příspěvek ke globálním změnám podnebí představuje vážný problém, před kterým naše země nemůže zavírat oči. Nesmíme se tvářit, jako by se nás světové znečištění netýkalo a úkol řešit jej příslušel pouze diplomatům z Bruselu, Washingtonu a Moskvy – zejména pokud za něj ve skutečnosti neseme nadobyčejně velkou část odpovědnosti.  Zachovat limity těžby, které chrání severočeské obce před postupem uhelných dolů. Povrchová těžba a elektrárny desítky let proměňovaly Podkrušnohoří k nepoznání proto, aby zajistily energii zbytku republiky. Poté, co byly na počátku 90. let zbourány Libkovice, stala se ochrana zbývajících vesnic nejdůležitějším opatřením, jež mělo tento osud vyměnit za model ekonomického rozvoje, který dává přednost lidem a jejich domovům před uhlím. Zrušit limity těžby by znamenalo vrátit tento kraj o více než dvanáct let nazpět.  Nesouhlasit se stavbou nových atomových reaktorů. Považujeme za nepřijatelné, aby se vláda rozhodla zvýšit výrobu radioaktivních odpadů, pokud nikde na světě není uspokojivě vyřešen problém nakládání s nimi. Navíc české obce, které úřady vytipovaly pro trvalé úložiště vyhořelého jaderného paliva, tento projekt odmítají.  Propočty ministerstva životního prostředí ukázaly, že naši spotřebu energie lze zajistit bez bourání vesnic kvůli uhelným dolům a bez nových jaderných reaktorů – a že při takovém řešení se podaří úspěšněji snižovat exhalace oxidu uhličitého. Zároveň doložily, že tak vznikne více pracovních míst než v návrhu ministerstva průmyslu a obchodu a že rozdíl v naší závislosti na dovozu energetických surovin činí jen dva procentní body.  Česká energetika musí přestat spoléhat na desítky let stará řešení. Měla by se vydat cestou využití moderních technologií, snižování hrozivě vysoké energetické náročnosti průmyslu a omezování znečištění. Propočty dokládají, že to jde.  S pozdravem profesor Václav Bělohradský, filozof
Tereza Boučková, spisovatelka
Zuzana Bubílková, moderátorka
Jan Burian, hudebník a spisovatel
Jiří Dědeček, hudebník, publicista a překladatel
Ivan Dejmal, bývalý ministr životního prostředí 1991-92
Jaroslav Dušek, herec
Arnošt Goldflam, režisér, herec a scénárista
profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie
Roman Holý, hudebník
Jaroslav Hutka, hudebník
Ibra Ibrahimovič, fotograf, vítěz Czech Press Foto 2003
René Jakl, fotograf, vítěz Czech Press Foto 2002
Ivan Klíma, spisovatel
profesor Erazim Kohák, filozof
Pavel Nový, herec
Simona Postlerová, herečka
Dalibor Povolný, profesor biologie
Petra Procházková, novinářka
Otakar Schmidt, režisér
Miloslav Šimek, herec
Olga Sommerová, dokumentaristka
Petr Vacek, herec