Potřeba hnědého uhlí se dle energetické koncepce sníží o 73 procent. Teplárny uhlí za limity nepotřebují

Reakce Hnutí DUHA na zprávu Teplárenského sdružení.<--break->

Dle Aktualizace Státní energetické koncepce (ASEK) klesne potřeba uhlí do roku 2040 v ČR o 73 procent, aniž by lidé v zimě trpěli chladem [1]. Stane se tak díky modernizaci tepláren a rozvodů tepla i odstavování obstarožních plýtvavých elektráren. Stát má dle koncepce počítat i se zateplováním domů a čistými zdroji tepla.

Hnutí DUHA tak reaguje na prohlášení Teplárenského sdružení, které říká, že uhlí za limity má být přednostně využito pro teplárny. Hnutí DUHA souhlasí s tím, že teplárny mají mít přednost ve využívání uhlí, ale dodává, že kvůli zajištění tepla (ani elektřiny) nebude potřeba bourat domy a továrny.

České teplárny spotřebují dnes necelých 17 % celkové spotřeby hnědého uhlí a nepotřebují přitom palivo ležící za limity ve velkolomu ČSA. Po roce 2022 (kdy tam bude těžba ukončena) budou moci pokračovat v provozu podle legislativy EU jen teplárny splňující přísná kritéria pro znečištění ovzduší a tedy i výrazně efektivnější provoz. Řada z nich přejde na kvalitnější paliva – například biomasu. Proběhnou také investice do snížení ztrát v rozvodech tepla a bude pokračovat zateplování domů. Uhlí bude zbývat více i díky odstavení neefektivních elektráren.

Ekologické organizace vytýkají ASEKu, že zdaleka nevyužívá příležitosti pro snížení závislosti naší země na uhelných dolech a dovozu ropy i plynu [2]. Ale i tak koncepce ukazuje, že uhlí za limity na velkolomu Československé armády nebude vůbec potřeba. Těží se na něm jen celkem 7-8 procent naší celkové roční produkce hnědého uhlí, navíc těžba bude ještě 7-8 let pokračovat. V roce 2020 (v době kdy velkolom ČSA ještě uhlí dodávat bude) má být přitom spotřeba hnědého uhlí nižší již o 11 % oproti roku 2015. Navíc i při prolomení limitů by rypadla několik let těžila jen hlínu, výrobu tepla však přerušit nejde.

Územní limity těžby chrání před rozšiřováním velkolomu ČSA (jehož provozovatel Severní energetická, a.s. má v Ústeckém kraji méně než tisíc zaměstnanců) město Horní Jiřetín či chemické závody Unipetrol, které poskytují dohromady téměř 5 000 pracovních míst.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Státní energetická koncepce přehlíží příležitosti, které máme v energetické efektivitě a perspektivním odvětví obnovitelných zdrojů. Přesto nemůže ignorovat realitu a jasně říká, že spotřeba hnědého uhlí se díky nutné modernizaci energetiky propadne. V této situaci je zastavení dodávek uhlí z velkolomu ČSA – které představuje jen malou část plánovaného propadu a navíc nastane za 7 až 8 let – bez problémů. Rušit limity, bourat domy a továrny tedy postrádá smysl.“

 „Teplárenství v roce 2023 – kdy už velkolom ČSA nebude těžit – bude prostě úplně jiné než dnes. Legislativa na ochranu ovzduší donutí české teplárny k razantní modernizaci kotlů i teplovodů a řada z nich přejde například na biomasu. Dalších osm let zateplování, zavádění tepelných čerpadel či solárních kolektorů srazí spotřebu tepla.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz   

Poznámky:

[1] http://www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=13561 (str. 104, tab. 4)

[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vlada-dnes-schvaluje-energetickou-koncepci-promarnenych-prilezitosti

Šítky aktuality: