Poslanecký Zemědělský výbor žádá ministra Nekulu o odklon od udržitelného hospodaření. Ekologické organizace protestují

Ekologické organizace Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA a organizace Čmelák - Společnost přátel přírody odmítají závěry usnesení 6. schůze Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny České republiky ze dne 5. dubna 2022, které je v přímém rozporu s Programovým prohlášením vlády České republiky a dlouhodobými potřebami zemědělské krajiny. Výbor žádá ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, aby se zasadil o zrušení povinnosti nechávat 10 % orné půdy mimo produkci, dále o odložení povinnosti snižovat množství používaných pesticidů a hnojiv a o odložení povinnosti navyšovat plochy, na kterých se hospodaří v režimu ekologického zemědělství. 

Přesto, že dopady války na Ukrajině se negativně promítají i do zemědělského sektoru, odklon od nastolené cesty k udržitelnému hospodaření a zdravější krajině by byl krátkozraký. Zhoršující se kvalita přírodních zdrojů zvyšuje naši závislost na vnějších vstupech, jako jsou například umělá hnojiva. Zemědělství je navíc plošným znečišťovatelem povrchových vod a významný je také jeho dopad na bilanci uhlíku. Pokles biodiverzity má vliv i na produkci. Bez přechodu k udržitelnému hospodaření a obnovy pestré krajiny není možné připravit českou krajinu na dopady klimatické změny. 

Je také nutné podotknout, že povinnosti zmíněné v prohlášení dnes neexistují, jedná se o evropské cíle do roku 2030, které se správně promítly také do Programového prohlášení vlády. Doufáme, že postoj vlády bude v tomto ohledu konzistentní a odmítne zneužití stávající situace ke změnám, které v konečném důsledku poškodí jak zemědělskou krajinu, tak i dlouhodobou schopnost produkce potravin v dostatečném množství. 

Poznámky:

[1] https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=206844&pdf=1

[2] PPV: Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do režimu ekologického zemědělství s důrazem na ornou půdu. / ZV: odložení povinnosti navyšovat plochy, na kterých se hospodaří v režimu ekologického zemědělství PPV: Minimálně desetina zemědělské půdy bude do roku 2030 aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory). / ZV: zrušení povinnosti nechávat 10 % orné půdy mimo produkci PPV: Vláda se zaměří na metody zavádění precizního zemědělství, integrované produkce, snížení užívání umělých hnojiv a pesticidů a zvýšení využívání organických hnojiv v zemědělství. / ZV: odložení povinnosti snižovat množství používaných pesticidů a hnojiv


Financováno z programu Evropské unie IMCAP. Obsah této tiskové zprávy představuje pouze názory autora, který za něj nese výlučnou odpovědnost. Evropská komise nepřijímá žádnou odpovědnost za použití informací, které obsahuje.