Poslanci smetli návrh sebrat MŽP kompetence

Kontroverzní návrh poprvé od roku 1995 odebrat ministerstvu životního prostředí důležité kompetence dnes odmítla Poslanecká sněmovna.
Poslanci totiž změnili paragraf, který do vládního návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí prosadil ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Podle této klauzule by si ministerstva měla sama sobě připravovat posudky a vydávat hodnotící stanoviska na své vlastní návrhy vládních koncepcí – například státní surovinové politiky, plánu rozvoje turistiky či programu výstavby letišť.
Ambrozkův úřad, který byl za tyto posudky doposud odpovědný, by tak přišel o jednu ze svých nejdůležitějších pravomocí.
Hnutí DUHA navíc varovalo, že ministerstva by usilovala, aby se pokud možno neozývala kritika jejich vlastního návrhu a posuzování tedy bylo pouze formální. Proto byl návrh hrozbou také pro právo občanů vyjadřovat se k navrhovaným koncepcím, které se často bezprostředně týkají tisíců lidí. Například v právě připravované energetické politice se rozhodne, zda vláda zruší dvanáct let staré limity těžby, jež chrání obce v Podkrušnohoří před postupem povrchových uhelných dolů. Které dálnice se postaví a kudy povedou, se zase fakticky rozhoduje ve vládním programu výstavby dálnic.
Poslanecká změna znamená, že kompetence zůstanou ministerstvu životního prostředí. Sněmovna změnu i celý návrh zákona přijala velkou většinou hlasů.
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Šlo o jedno z nejdůležitějších ekologických hlasování ve sněmovně za poslední měsíce. Některé vládní koncepce bezprostředně rozhodují o věcech, které se přímo týkají tisíců lidí, například o postupu uhelných dolů nebo výstavbě dálnic. Návrh, podle kterého si ministerstva mají sama sobě vystavovat posudky na své návrhy, nebyl ničím jiným než oficiálně posvěceným konfliktem zájmů. Ohrožoval také práva občanů vyjadřovat se k navrhovaným plánům. Ministerstva by pochopitelně měla zájem, aby jim do nich nikdo nemluvil. "
Hnutí DUHA vydalo stručný informační list o obsahu a dopadech kontroverzního návrhu: na žádost zašleme emailem nebo faxem.