Poslanci schválili ulehčení rozvoje obnovitelných zdrojů. Je třeba pokračovat, ale také garantovat ochranu přírody

Poslanci a poslankyně dnes v závěrečném (třetím) čtení schválili novelu energetického zákona (tzv. Lex OZE 1) [1], která přináší šanci na odstranění některých překážek pro instalaci střešních fotovoltaik. Jde zejména o povinnost mít licenci na výrobu elektřiny pro elektrárny až od 50 kW (dosavadní hranice je již od 10 kW). Ještě je však k tomu potřeba vydat upřesňující vyhlášku. Zároveň dnes byly přijaty pozměňovací návrhy,které zjednodušují výstavbu větších obnovitelných zdrojů skrze zařazení těchto staveb do kategorie „infrastruktura“, což Hnutí DUHA vítá. Na stejnou úroveň jako OZE mají být postaveny jaderné zdroje, jejichž výstavba je příliš pomalá a nejistá, aby řešila energetickou krizi.  


Poslanci naštěstí odmítli kontroverzní pozměňovací návrh poslance Václava Krále (ODS), který chtěl v době energetické krize zakázat odpojení bytových domů od tepláren kvůli instalaci vlastních zdrojů jako jsou tepelná čerpadla či solární panely. Šlo o návrh, který by nepřiměřeně zasáhl do práv vlastníků nemovitostí. Dokonce i Teplárenské sdružení ČR se od návrhu veřejně distancovalo. [2] 


Poslanecká sněmovna také nakonec nehlasovala problematický návrh poslance Ivana Adamce (ODS), který chtěl upřednostnit výstavbu infrastruktury před jinými veřejnými zájmy, jako je ochrana přírody. Poslanec návrh stáhl, chce jej však předložit znovu v rámci další novely energetického zákona příští rok. Hnutí DUHA se domnívá, že výstavba infrastruktury (včetně OZE) a ochrana přírody musí být posuzovány jako dva vyrovnané veřejné zájmy a rozvoj OZE paušálně upřednostnit v místech s nejnižší kolizí s ochranou přírody, kde budou vyčleněny zóny rozvoje (jak vyžadují evropská pravidla). 


Klíčový faktor pro rozvoj OZE je další odbourávání bariér, zejména přijetím další novely energetického zákona tzv. Lex OZE 2, která umožní sdílení elektřiny [3]. Musí také dojít k veřejně dostupnému zmapování kapacity distribuční a přenosové elektrizační soustavy pro připojování OZE a na slabých místech k posílení. Podle studie EGÚ Brno mohou projekty obnovitelné komunitní energetiky obcí a bytových domů vyrobit 12 715 GWh elektřiny, tedy pokrýt 79 % spotřeby domácností [4].


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

„Fotovoltaický panel by měl být běžnou součástí domu, jako třeba trouba na pečení a proto je dobře, pokud do toho nebudou úřady lidem zbytečně mluvit. Je však potřeba jít dál a jako stát lidem nebrání sdílet upečené buchty se sousedy, neměl by bránit ani sdílení vyrobené čisté místní elektřiny. Stát by měl naopak zajistit dostatečnou kapacitu sítí, aby se nové potřebné zdroje mohly připojovat bez problémů a bez čekání. Je také dobře, že obnovitelné zdroje budou součástí infrastruktury, ale nebude se tento veřejný zájem automaticky nadřazovat ochraně přírody a kvalitě bydlení. Pro větší projekty obnovitelných zdrojů – jako jsou větrné elektrárny – je navíc potřeba vyčlenit zóny rozvoje v místech s nejnižšími kolizemi s ochranou přírody a bydlení lidí a tam jejich výstavbu ještě více zjednodušit a upřednostnit.“

 

Poznámky:

[1] https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=313
[2] https://archiv.hn.cz/c7-67132210-14cf5n-b14217a1f88c7eb.

[3] https://www.uken.cz/blog/novela-energetickeho-zakona-komunitni-energetika

[4] https://www.hnutiduha.cz/publikace/studie-potencialu-komunitni-energetiky-v-obcich-bytovych-domech-cr