Poslanci pomohou obcím kompostovat odpad, ale přijali jen část opatření proti dovozu odpadků

Poslanecká sněmovna dnes přijala klíčové změny zákona, které obcím a městům usnadní kompostování odpadu z parků a zahrad.
Důležité paragrafy umožní radnicím a obecním úřadům zřizovat komunální kompostoviště – a tím zlepšit recyklační služby pro občany – bez komplikovaných administrativních procedur. Zároveň se kompostování zlevní. Podobná legislativa se velmi osvědčila na Slovensku. Dovolí obcím snížit množství odpadu a také ušetřit peníze za skládkování.
Kompostovatelné, takzvané biologicky rozložitelné odpadky tvoří asi 40 % českého komunálního odpadu. Drtivá většina dnes končí na skládkách nebo ve spalovnách.
Návrh nové legislativy připravili a prosadili poslanci Iva Šedivá (ČSSD), Jitka Gruntová (KSČM), Josef Vícha (KDU-ČSL) a Táňa Fischerová (US-DEU).
Poslanci také přijali některá opatření proti ilegálnímu dovozu odpadu: zvýšení pokut a silnější pravomoci policie. Zástupci ODS, většina klubu KDU-ČSL a podstatná část komunistů ovšem zabránili doplnění bodů, jež by bránily spalovnám obcházet zákaz v zákoně a importovat odpad legálně. Přitom návrh nic neměnil na podmínkách provozu stávajících spaloven. Navíc už téměř čtyři měsíce platí ve formě oficiálního výkladu ministerstva životního prostředí. Ministr Libor Ambrozek před sněmovnou varoval, že hrozí dovoz odpadu do Liberce a Prahy.
Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady Hnutí DUHA, řekl:
„Nové paragrafy obcím usnadní kompostování odpadů z parků či zahrad. Zároveň klesne množství odpadků, jež plynou na skládky, a zlepší se recyklační služby pro občany. Podobná legislativa se velmi osvědčila na Slovensku. Díky patří především poslankyni Ivě Šedivé, která návrh řadu měsíců prosazovala, a jejím kolegům. Přínosná jsou i přijatá opatření proti dovozu odpadků, hlavně vyšší pokuty. Naprosto nechápu zbytečné a nesmyslné zamítnutí návrhu, který měl spalovnám bránit v obcházení zákona a dovozu odpadků k pálení. Přitom šlo jen o potvrzení už platného oficiálního výkladu legislativy. Také my jsme měli technické výhrady ke konkrétnímu znění návrhu. Nebyl by ale problém zákon teď, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, přijmout a později upravit.“