Poslanci odmítli dovážet odpadky z ciziny k pálení

Velkou většinou dnes poslanci odmítli změnu zákona, která by otevřela cestu masivnímu dovozu odpadků ze zahraničí k pálení v českých spalovnách.  Návrh, se kterým přišel Tomáš Hasil, liberecký poslanec ODS, sněmovna zamítla poměrem hlasů 112 ku 45.  Otevření hranic by patrně během krátké doby vedlo k masivnímu dovozu odpadků do českých spaloven z pohraničních měst v Německu a Rakousku. Ovšem toxické exhalace a kontaminovaná škvára a popel by zůstaly po spálení u nás. Z každé tuny spáleného obsahu popelnic vzniká asi 300 kilogramů tohoto nebezpečného odpadu, který se musí ukládat na speciálně zabezpečených skládkách. Dovoz odpadků měl být podmíněn souhlasem ministerstva životního prostředí. Dovozce by jej dostal, pokud by splnil několik vágně stanovených podmínek, například že import bude "v zájmu šetrnosti k přírodním zdrojům".  Hnutí DUHA je přesvědčeno, že každý stát se má o své odpady postarat sám a nevyvážet je za hranice. Zákaz dovozu odpadu k pálení nebo skládkování je přitom v souladu s evropským právem. Každá země může omezit přepravu odpadků přes hranice, pokud nejde o recyklaci.  Hnutí DUHA vydalo stručný informační list s podrobnějšími údaji o návrhu: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/dovoz_odpadku.pdf Vladan Záklasník z Hnutí DUHA řekl: "Je to důležité a správné rozhodnutí. Poslanci dali přednost zdraví svých voličů před byznysem spalovacích společností. Česká republika nemůže být popelnicí sousedních zemí jen proto, aby nesmyslné mamutí spalovny měly dostatek zakázek. Legalizace dovozu by nejspíše znamenala, že by k nám během roku či dvou začaly proudit kamióny odpadků k pálení. Na každou tunu spáleného komunálního odpadu připadá asi tři sta kilogramů toxického popela a škváry, plus exhalace ze spaloven."