Popelnice Evropy: povolí poslanci dovoz odpadu?

Návrh legalizovat dovoz odpadu k pálení v českých spalovnách začne ve středu (11.2.) projednávat Poslanecká sněmovna. Změnu zákona prosazuje liberecký poslanec ODS Tomáš Hasil.
 
S podobným plánem přišel už v roce 1999 tehdejší poslanec ODS a předseda představenstva liberecké spalovny Jiří Drda – tehdy jej ovšem poslanci drtivou většinou 142 ku 11 hlasům zamítli. Spalovna v Liberci trpí nedostatkem zakázek a finančními problémy. Lukrativní import odpadků z nedalekých německých měst by pro ni znamenal zajímavý obchod.
 
Dovoz odpadků má být podmíněn souhlasem ministerstva životního prostředí. Dovozce jej dostane, pokud splní několik vágně stanovených podmínek, například že import bude "v zájmu šetrnosti k přírodním zdrojům".
 
Otevření hranic by patrně během krátké doby vedlo k masivnímu dovozu odpadků do českých spaloven z pohraničních měst v Německu a Rakousku. Ovšem toxické exhalace a kontaminovaná škvára a popel zůstanou při spálení u nás. Z každé tuny spáleného obsahu popelnic vzniká asi 300 kilogramů tohoto nebezpečného odpadu, který se musí ukládat na speciálně zabezpečených skládkách.
 
Hnutí DUHA je přesvědčeno, že každý stát se má o své odpady postarat sám a nevyvážet je za hranice.
 
Zákaz dovozu odpadu k pálení nebo skládkování je přitom v souladu s evropským právem. Každá země může omezit přepravu odpadků přes hranice, pokud nejde o recyklaci.
 
Hnutí DUHA k návrhu vydalo stručný informační list:
www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/dovoz_odpadku.pdf
 
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
"Česká republika nemůže být popelnicí sousedních zemí jen proto, aby nesmyslné mamutí spalovny měly dostatek zakázek. Legalizace dovozu by nejspíše znamenala, že k nám během roku či dvou začnou proudit kamióny odpadků k pálení. Na každou tunu spáleného komunálního odpadu připadá asi tři sta kilogramů toxického popela a škváry, plus exhalace ze spaloven. Poslanecká sněmovna musí být parlament, nikoli obchodní oddělení liberecké spalovny a Jiřího Drdy."