Politici žádají Ambrozka, aby na Lysé hoře porušil zákon

Tisková zpráva Hnutí DUHA a občanského sdružení Beskydčan
Zákony? No tak je nějak obejděte…
Politici žádají Ambrozka, aby porušil právo
Aby kvůli provozu lyžařského vleku uprostřed vzácného lesa na vrcholu Lysé hory v Beskydech porušil zákon, vyzývají ministra životního prostředí moravskoslezský vicehejtman Josef Jalůvka, senátor František Kopecký a poslanec Martin Říman (všichni ODS).
Poukazuje na to Hnutí DUHA a místní občanské sdružení Beskydčan. Obě organizace upozornily, že rozhodnutí změnit pouze Nejvyšší soud. Zástupce hejtmana Jalůvka přesto otevřeně řekl: "Chceme přimět ministra, aby tento verdikt zrušil" [1]. Aby splnil tento požadavek, musel by Libor Ambrozek platný právní akt svévolně roztrhat a ilegálně vydat nový. "Ministerstvo se sice tváří, že proti rozhodnutí není odvolání, my však přesto chceme, aby své rozhodnutí změnilo”, prohlásil však Jalůvka [2].
Severní sjezdovka - jako otevřená jizva – zpřístupňuje vichřicím cestu do nitra unikátního horského lesa a ohrožuje tak jeho stabilitu. Vznikla přitom jako černá stavba: oficiálně zde nikdy nepřestal růst les. Prosincové rozhodnutí ministra umožní lesníkům ji opět zalesnit a zabránit tak dalšímu rozšiřování polomů, eroze a devastace vrcholu Lysé hory.
Krajští politici budou v pondělí jednat s úředníky a podnikateli o společném postupu při prosazování jejich komerčních zájmů na vrcholu Lysé hory. Ekologickým organizacím, které prosazují šetrné využívání této vzácné části Beskyd, účast na setkání opakovaně zakázali.
Politici proti rozhodnutí rozpoutali masivní kampaň - podobně jako když Ambrozkův předchůdce Miloš Kužvart omezil provoz vleků v jesenické Národní přírodní rezervaci Praděd. Později se však ukázalo, že tento verdikt má širokou podporu: podle průzkumu veřejného mínění dokonce i v Moravskoslezském kraji dává vlekům přednost před ochranou přírody pouze 26 % dotázaných [3].
Leo Košťál z občanského sdružení Beskydčan řekl:
„Zastupitelům hájícím úzké zájmy podnikatelů, usilujících o maximální byznys při komerčním využití vrcholu, nejde o zvelebení perly Beskyd. Pro svůj krátkodobý politický prospěch (lákání voličů) neváhají ohrozit regionální přírodní dědictví, které musíme zachovat našim potomkům. Ostravští politici dávají přednost skupině lyžařů a majitelů vleků před budoucností obyvatel Beskyd.“
Michal Rezek z Hnutí DUHA řekl:
"Požadavek, aby ministr nehleděl na zákon, "našel nějakou cestičku" a svévolně roztrhal platné rozhodnutí, je naprosto neuvěřitelný. Kde to jsme? Zalesnění sjezdovky, která vznikla ilegálně, je dobrou zprávou pro ochranu vzácné beskydské přírody a pro turisty i další milovníky hor. Rádobypopulistické tažení ostravských politiků opakuje historii. Minule, v případě Pradědu, se ovšem ukázalo, že veřejné mínění drtivou většinou podporuje ochranu přírodní rezervace, nikoli majitele vleků. Tato lekce politikům kupodivu nestačila."
Hnutí DUHA a o.s. Beskydčan pořádají
- improvizovanou tiskovou konferenci před místem jednání politiků a podnikatelů
- v pondělí 20. ledna od 14:00 hodin
- v hasičské zbrojnici ve Frýdlantu nad Ostravicí, u obchodního domu Meinl (podle podmínek bude TK probíhat v předsálí nebo na ulici před vchodem).
Poznámky:
[1] Mf DNES, 17. ledna 2003
[2] Mf DNES, 11. ledna 2003
[3] Průzkum veřejného mínění zpracovala agentura TN Sofres-Factum pro Správu chráněných krajinných oblastí. Celostátně 65 % lidí dává přednost ochraně přírody, zatímco vleky podporuje 17 % dotázaných. Detaily v tiskové zprávě Hnutí  DUHA: www.hnutiduha.cz/toolkit02.shtml?x=88085, průzkum a podrobný informační list: www.hnutiduha.cz/aktivity/praded.htm.