Podnikatel chce uzavřít turisticky oblíbené lesy u řeky Moravice

Téměř 300 hektarů oplocených lesních pozemků v údolí řeky Moravice by mělo být již brzy uzavřeno pro  návštěvníky lesů mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Příjemce miliardových státních zakázek Jindřich Grosser zde chce bez přítomnosti turistů a houbařů nerušeně provozovat intenzivní lov nepůvodních druhů býložravé zvěře. Přitom právě nyní, v době celostátní karantény, se ukazuje, jak důležitý je volný přístup do přírody pro širokou veřejnost.

Kauza obory Jelenice v mnohém připomíná známější oboru Radějov miliardáře Leoše Novotného [1]. I zde se současný majitel obory dostal k vlastnictví lesních pozemků směnou půdy se státním podnikem Lesy ČR. V případě obory Jelenice získala Opavská lesní a. s. Jindřicha Grossera ucelený oplocený lesní komplex výměnou za roztroušené pozemky, ležící v celkem 14 různých katastrálních územích. Kroky směřující k omezení přístupu veřejnosti do lesů vybudováním obory se vyskytují stále častěji. 

Snahu o znepřístupnění lesů v nedávné minulosti měl například nejbohatší Čech Petr Kellner nedaleko Unhoště [2]. Jeho případ názorně ukazuje, že vznik obory pro chov zvěře může být jen záminkou pro ztížení přístupu veřejnosti do lesů. Petr Kellner totiž není myslivcem a pouze chtěl oplotit les ve svém majetku. Další úspěšný podnikatel František Bradáč již mnoho ztěžuje veřejnosti vstup do obory Obelisk na jihu Moravy [3]. Známým případem je také veřejnosti uzavřená Rukávečská obora v majetku poslance TOP 09 Karla Schwarzenberga [4].

Obora Jelenice byla vybudována a otevřena v roce 2001 firmou Opavská Lesní a.s. na místech původní panské obory, která byla definitivně zrušena v roce 1898, a to především z důvodu rozsáhlých škod působených chovanou zvěří na lesních porostech [5]. Ačkoliv součástí stavebního povolení k vybudování oplocení obory byla i povinnost zachovat průchodnost obory [6], nechal její majitel již v roce 2010 přeložit oblíbenou cyklostezku za plot obory tak, aby jeho lovečtí hosté nebyli při střelbě rušeni [7]. Nyní usiluje o úplný zákaz vstupu, kterým by vzal veřejnosti právo na volný průchod krajinou. Přiměřené argumenty pro takové omezení přitom nedodal. 

Proti celoročnímu uzavření obory Jelenice protestují zejména místní obyvatelé. Lesy kolem řeky Moravice jižně od Hradce nad Moravicí jsou totiž turisticky velmi oblíbenou oblastí, navazující na areál známého zámku. Vznikla proto veřejná výzva, požadující zachování volného průchodu oborou, ke které se již připojilo přes tisíc lidí [8]. Městský úřad Vítkov vydal návrh opatření obecné povahy, ve kterém neomezenému uzavření obory vychází vstříc, odvolává se v něm také na předchozí závazné stanovisko krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který však rozhodl ve zkráceném přezkumném řízení, tedy bez možnosti vyjádření dotčených stran či veřejnosti. Nyní lze na adresu městského úřadu Vítkov k vydanému návrhu podávat připomínky a námitky, k nimž musí úředníci ve svém rozhodování přihlédnout, mezní termín pro podání námitek je konec března. 

Úplné omezení vstupu by bylo naprosto výjimečné i v kontextu režimu jiných obor v ČR, kde dochází k omezení vstupu veřejnosti pouze v době říje či v nočních hodinách. V případě takového opatření by bylo možno žádat o přezkum a poté by o formální správnosti postupu i přiměřenosti opatření rozhodoval nezávislý krajský soud. 

Michal Feller, koordinátor Hnutí DUHA Ostrava, řekl: 
“Jindřich Grosser uzavřením obory v rozporu se stavebním povolením výrazně omezí průchodnost krajiny pro širokou veřejnost. Nevhodným mysliveckým hospodařením v přilehlých honitbách, které má v pronájmu, navíc přispívá k výraznému poškozování okolních lesů a luk, a to včetně chráněných oblastí NPR Kaluža a PP Valach.”

Karel Melecký, iniciátor výzvy proti uzavření obory, uvedl: 

 

"Vlastník obory argumentuje zajištěním klidu pro zvěř, kterou přitom ruší pohybem svých aut a celoroční střelbou, ochranou přístupu zvěře k vodě, kterému sám brání oplocením obory, nebo ochranou bezpečnosti turistů, kteří podle něj padají z kol úlekem při spatření zvířete nebo hynou pobodáni parožím. A zodpovědné úřady tato jednostranná tvrzení přebírají.”

Kontakty:
Michal Feller, koordinátor Hnutí DUHA Ostrava, 724 445 970, michal.feller@hnutiduha.cz
Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://www.hnutiduha.cz/aktualne/zruseni-zakazu-vstupu-do-kontroverzni-obory-radejov-definitivne-potvrzeno
[2] https://domaci.ihned.cz/c1-65787260-petr-kellner-si-chtel-v-dolnim-podkozi-oplotit-les-tak-se-stal-myslivcem-a-chova-danky
[3] https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248420012-obora-obelisk/
[4] https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/rukavecska-obora-milevsko-karel-schwarzenberg-turiste-klub-ceskych-turistu-zavrena-znaceni.A190730_082426_budejovice-zpravy_khr
[5] http://www.lesprace.cz/casopis-svet-myslivosti-archiv/rocnik-8-2007/svet-myslivosti-c-07-07/obora-jelenice
[6] https://www.mestys-brezova.cz/uzemni-plan-mestyse/
Územní plán katastrálního městyse Březová uvádí: “Územní plán stanovuje jako priority koncepce uspořádání krajiny: 
...
e) podpořit rekreačně-nepobytový potenciál lesů mezi Březovou a Hradcem nad Moravicí, mimo jiné zachovat prostupnost obory Jelenice stanovenou ve stavebním povolením, kterým byla tato obora povolena.”
[7] https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/kraj-tvrdi-hejtman-na-prelozeni-cyklostezky-nema-o.html
[8] https://www.petice.com/proti_uplnemu_uzaveni_obory_jelenice_na_hran_zakona__odmitam_soukrome_safari_na_ukor_veejnosti