Plýtvání energií neskončí bez nových zákonů

Pokud má Česká republika a další nové členské státy snížit plýtvání energií, musí jim Evropská unie pomoci novou legislativou, ekologickou daňovou reformou a investicemi ze strukturálních fondů. Doporučuje to studie, kterou dnes v Bruselu vydává Světový fond pro ochranu přírody (WWF) ve spolupráci s partnerskými organizacemi včetně Hnutí DUHA. Nový komisař pro energetiku László Kovács dnes absolvuje slyšení před Evropským parlamentem, kde představí svoji koncepci na příštích pět let. Studie vydaná při této příležitosti analyzuje spotřebu energie v České republice, Polsku, Maďarsku, Slovensku a Slovinsku.  Nové členské země spotřebují na vyrobené euro hrubého domácího produktu daleko více energie než státy dosavadní patnáctky, upozorňují zelené organizace. Domácí průmysl toto plýtvání stojí miliardy ve zbytečných nákladech a poškozuje tak jeho konkurenceschopnost. Dalším důsledkem jsou vysoké exhalace oxidu uhličitého, hlavní příčiny globálních změn podnebí, a vysoká závislost ekonomiky na dovozu ropy a plynu. Ekologické organizace proto žádají, aby vlády členských států – včetně české – a nový evropský komisař o energetické efektivnosti nejen mluvili, ale také podnikli konkrétní opatření na její podporu. Nezbytná je nová legislativa i pomoc ze strukturálních fondů. Důležitá bude také zelená daňová reforma.  Evropská komise odhaduje, že nová směrnice o energetické efektivnosti na straně spotřeby a energetických službách bude pro státy EU znamenat čistý ekonomický zisk kolem 10 miliard eur ročně. Největší přínos z ní budou mít právě státy, které hodně plýtvají, například Česká republika. Nutná jsou také opatření v jednotlivých členských zemích. Maďarsko v roce 1999 schválilo plán, podle kterého chce během tohoto desetiletí snižovat energetickou náročnost v patnácti odvětvích o 7-8 % ročně.   Během přípravy na rozšíření se opatření v energetice zaměřovala hlavně na liberalizaci, modernizaci infrastruktury a budování nových zdrojů. Obrovské příležitosti ke snížení plýtvání zůstávají nevyužity.  Kompletní studii lze stáhnout na www.panda.org/downloads/europe/endingwastefulenergyincentraleasterneurop...ý expert Hnutí DUHA Karel Polanecký, autor české podkladové studie, řekl: „Na papíře je energetická efektivnost hlavní prioritou českých i evropských koncepcí, ale ve skutečnosti se nic neděje. Masivní plýtvání dál pokračuje. Vinou špatných pravidel se nevyplatí investovat do moderních, efektivních technologií. Třeba investice do zateplení domu se vám při současných ekonomických podmínkách vrátí až po desítkách let. Prvním krokem je účinná ekologická daňová reforma, která sníží náklady na práci a zdraží znečišťování. Bude tak motivovat k vyšší efektivnosti a zároveň vytvoří tisíce pracovních míst.“