Plány ministra R. Brabce: domácnosti, obce, města a kraje zaplatí zbytečně za odpad desítky miliard navíc

Liberec chce rozšířit spalovnu. Nehorázný odpadový plán Libereckého kraje lze připomínkovat do pondělí 12. října<--break->.

Lidé, obce i kraje budou muset zaplatit zbytečně desítky miliard navíc, bude-li ministerstvo životního prostředí nadále požadovat, aby směsné komunální odpady byly především spalovány. Odstrašující negativní ukázkou zbytečných investic, které by postup MŽP vyvolal, je návrh Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje. Občané jej mohou připomínkovat do pondělí 12. října 2015.

Ministerstvo plánuje - zcela v rozporu se závaznou evropskou hierarchií nakládání s odpady - přesunout do spaloven odpady, které jsou nyní ukládány na skládky. Nemá přitom vyhodnoceny ekologické, ekonomické a sociální dopady tohoto závažného kroku.

Ukázkou zbytečných investic, které tento postup vyvolá, je možné vidět v návrhu Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje [1], který je možné připomínkovat do pondělí 12. října 2015. Liberecký kraj plánuje nízkou míru recyklace komunálních odpadů [2]. Pro recyklaci obalových odpadů stanovuje na rok 2020 dávno překonané cíle [3]. Výsledkem je, že kraji s 438 tisíci obyvateli prý nestačí megaspalovna spalující ročně 100 tisíc tun odpadků. Kraj proto plánuje kapacitu spalovny zvýšit o 1/3, nebo vybudovat další zařízení na úpravu odpadů v podobné kapacitě. Přitom pokud by kraj snížil hmotnost netříděného odpadu na úroveň Vlámska, naplnil by pouze polovinu stávající liberecké spalovny. 

Evropská odpadová politika prosazuje vysokou recyklaci, zákaz spalování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů a omezení skládkování. Evropský parlament navíc požaduje zastavit dotace pro spalovny z unijních fondů [4].

Ministr Richard Brabec (ANO) nikdy nevysvětlil, proč chce směsný komunální odpad především spalovat a nikoli maximálně recyklovat. Nevysvětlil ani, proč nechce snižovat objem netříděného odpadu.

Prostor pro jeho redukci je přitom obrovský. Zatímco průměrná produkce skládkovaných a spalovaných (směsných) komunálních odpadů u nás činí činí 272 kilogramů na osobu za rok [5], v belgickém Vlámsko je to jen 150 kilo. Pokud bychom se dostali ke stejnému číslu jako Vlámsko, snížíme množství skládkovaných odpadů ročně o 1,2 milionů tun a domácnosti občané I obce ušetří desítky miliard korun [6].

Hnutí DUHA znovu poukázalo na tato fakta v právě ukončeném mezirezortním připomínkovém řízení ke změně vyhlášky, která stanovuje podmínky ukládání odpadů na skládky [7]. V návrhu MŽP požaduje, aby na skládkách nebyly ukládány odpady s výhřevností vyšší než 8000 kJ/kg. Zatímco skládková směrnice EU požaduje snížit skládkování biologicky rozložitelných odpadů, MŽP se zaměřuje na výhřevnost, kterou žádné směrnice nepožadují. Ministerstvo se inspirovalo zákazem skládkování spalitelných odpadů v Německu a Rakousku, kde však tato politika způsobila výstavbu zbytečných spaloven, které nyní nemají využití. Výsledkem je tak masivní dovoz odpadů do spaloven, aby se snížily jejich ekonomické ztráty, a omezování recyklace.

Občané mohou spalovací šílenství krajů odmítnout v on-line „petici“ na www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) jde stále tvrdohlavě proti evropské odpadové politice. Namísto vyšší recyklace a maximálního snížení směsného komunálního odpadu chce odpadky především pálit. Kraje, města, obce a nakonec i domácnosti tak mají zbytečně zaplatit desítky miliard za nové spalovny, které vůbec nejsou potřeba a jež lidé odmítají.“

„Názornou ukázkou spalovacího šílenství krajů je návrh Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje. Podle něj pro 438 tisíc obyvatel údajně nestačí liberecká megaspalovna, ale bude ji prý nutno o třetinu rozšířit nebo vybudovat další podobné zařízení.“

„Občané mohou spalovací šílenství krajů odmítnout v on-line petici na www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Viz http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP211K
[2] Cíle krajů pro recyklaci komunální odpady zní: „Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.“
Dle takto formulovaného cíle recyklace ČR již v roce 2010 dosáhla míry 45,5 % a má tedy 10 let na zvýšení o pouhých 4,5 procentních bodů. Naopak míra recyklace všech komunálních odpadů byla v roce 2010 ve výši 24,3 % a v roce 2014 dosahovala již 35 %. Předchozí prognózy MŽP předpokládaly, že zvýšení recyklace papíru, plastů, skla a kovů na 50 % neznamená ve skutečnosti vyšší míru recyklace, než cca 35 - 38 %, tedy vlastně současnou úroveň.
[3] Cíl zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020 plníme od roku 2009. Cíl zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020 plníme od roku 2008, přičemž míra recyklace plastových obalů stále roste. Cíl zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020 plníme od roku 2010. Viz cíle v POH libereckého kraje v kapitole 3.6.1.1. na straně 92 a dosažené hodnoty v ČR zde: http://www.mzp.cz/cz/souhrnne_udaje_obaly
[4] viz Tisková zpráva Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/aktualne/evropsky-parlament-zada-zvysit-recyklaci-om...
[5] Viz http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1730
[6] Výstavba spalovny ZEVO Chotíkov s roční kapacitou 100 000 tun stále více než 2 milardy korun. Úspora za snížení směsných komunálních odpadů o 1,2 miliónů tun tedy bude dvanáctkrát vyšší.
[7] Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

 


 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

fondnno.cz  · eeagrants.cz 

Šítky aktuality: