Parkoviště třikrát větší než sousední rezervace?

Prohlášení občanských iniciativ k parkovišti po Panskou skálou
Občanská sdružení Sonow z Kamenického Šenova, Drobné památky severních Čech, Společnost pro trvale udržitelný život - českolipská regionální pobočka, Hnutí DUHA Česká Lípa, Ekokrajina Natura, Společnost přátel přírody, Zákupská iniciativa a četní pražští výtvarníci důrazně protestují proti záměru vybudovat rozsáhlé parkoviště a rozšířit silnici I/13 v těsné blízkosti Národní přírodní památky Panská skála (Varhany) u Kamenického Šenova.
Panská skála je navzdory svým subtilním rozměrům památkou doslova celonárodního významu. Kdo by v této zemi neznal například slavnou filmovou pohádku Pyšná princezna, jejíž některé scény se tu natáčely? Veškeré zásahy, které se památky nějak dotýkají, musí tuto skutečnost respektovat. Nevadilo by nám vybudování několika přírodně upravených parkovacích míst pro motorizované návštěvníky. Připravovaný projekt však počítá s rozsáhlým parkovištěm pro 53 vozidel včetně autobusů a obytných přívěsů. Jeho plocha (více než 5.000 m2) je třikrát větší než samotná Panská skála. Realizace tohoto projektu by zcela zničila dosavadní charakter tohoto místa. Jenže právě pro ten a pro nic jiného je milovníky přírody vyhledáváno. Panská skála by se změnila na nepříliš zajímavý a snadno přehlédnutelný doplněk toalet, kiosků s občerstvením a následně i benzínové pumpy.
Na projekt má také navazovat rozšíření silnice I/13, kterému by padlo za oběť nejméně 11 krásných, mohutných a zdravých stromů.
Za neuvěřitelný považujeme záměr přemístit především svým stářím významnou a státem chráněnou památku, barokní kapli z roku 1663. Tímto přemístěním by se zrušilo harmonické spojení stavby a místa, které desítky generací našich předků po více než tři století s úctou respektovaly. Přitom záměr zkapacitnění zdejší komunikace je jen zbytečným a marnotratným plýtváním penězi občanů. Podle platných projektů změn v silniční síti nemá totiž silnice I/13 v budoucnu přes Prácheň vůbec vést.
Všechny výše uvedené skutečnosti nás utvrzují v přesvědčení, že projekt nepřinese městu Kamenický Šenov zvýšení návštěvnosti, ale pravý opak. Místo úplně ztratí na svém půvabu a stane se jednou z mnoha nezajímavých napodobenin kýčovitých disneylandů, kterých je na světě čím dál tím více. Panská skála je však jen jedna.
Se vší vážností apelujeme na zdravý rozum všech, kdo o tomto projektu rozhodují, především na zastupitele města, ale také na jejich cit pro křehkou krásu tohoto místa, a žádáme je, aby vše ještě jednou důkladně zvážili a nedopustili zničení této významné přírodní a kulturní památky.