Pardubičtí zastupitelé poslali spalovnu k ledu

Zastupitelé města Pardubice na svém úterním jednání odmítli vstup města do kontroverzního projektu spalovny v Opatovicích. Projekt spalovny označovaný za komunální tak nemá podporu žádného města ani obce v regionu. Projekt prosazovaný Pardubickým krajem a Elektrárnou Opatovice se však bez podílu obcí neobejde a stává se tak v podstatě nerealizovatelným.
 
Na rozhodnutí zastupitelů měl značný vliv odpor okolních obcí i občanů. Hnutí DUHA upozorňovalo zastupitele na skutečnost, že spalovna by ničila statisíce tun kvalitních druhotných surovin, které by musely být za značných ekologických škod znovu vytěženy.
 
Rozhodnutí pardubických zastupitelů tak otevírá městu možnost zahájit práci na takovém plánu odpadového hospodářství, který by levněji a šetrněji řešil odpadovou problematiku. V takovém plánu by neměla chybět následující opatření:
- prevence vzniku odpadů: například konkrétní podpora domácího kompostování,
- opakované použití odpadů: například podpora vratných lahví,
- zjednodušení třídění a recyklace odpadů: například zavedením pytlového sběru vytříděných odpadů v okrajových částech Pardubic a podobně.
 
Po Hradci Králové se tak Pardubice staly druhým velkým městem, které se odmítlo na spalovně finančně podílet.
 
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Dnešní den podal další důkaz, že veřejnost může své politiky efektivně hlídat. Zastupitelé města Pardubice vyslyšeli apel mnoha občanů i okolních obcí a drahou spalovnu odmítli. Teď je čeká druhý krok: plán odpadového hospodářství zaměřený na snížení vzniku odpadu a zlepšení recyklačních služeb pro lidi v Pardubicích.“