Odvážný plán na snížení pesticidů bude čelit v sobotu útoku

[odkaz na originální verzi v anglickém znění]


BRUSEL, 7. prosince - Plány EU na snížení používání pesticidů a rizika jejich používání o polovinu a na ochranu nejcitlivějších oblastí životního prostředí mohou být v sobotu 10. prosince torpédovány ministry zemědělství.

 

Návrh na první právně závazné snížení pesticidů v EU předložila Evropská komise v červnu po téměř dvou desetiletích neúspěšných snah o snížení škodlivých zemědělských chemikálií a po nedávných úspěšných evropských občanských iniciativách (první, druhá) a kritice ze strany Evropského parlamentu.

 

Nyní však panují obavy, že ministři zemědělství by mohli návrh Komise na snížení pesticidů sestřelit. Očekává se, že již příští sobotu budou zástupci ministrů v Bruselu definitivně hlasovat [1] o plánu požádat Komisi o dodatečné "hodnocení dopadů". Nastalé zpoždění by mohlo znamenat, že legislativa nemusí být přijata před příštími volbami do Evropského parlamentu, čímž by podle anonymních diplomatů byla "zneškodněna". Komise již údajně nabídla zmírnění ochrany citlivých sociálních skupin a ekologických stanovišť, aby vyhověla ministrům.

 

Na včerejší tiskové konferenci vyzvali vědci, hnutí drobných zemědělců a ekologického zemědělství a iniciátoři úspěšné evropské občanské iniciativy "Zachraňme včely a farmáře" vlády EU, aby o legislativním návrhu rychle a konstruktivně jednaly a nepožadovaly další hodnocení dopadů.

 

Z utajovaného zápisu z listopadového zasedání ministrů, který získal Global 2000, vyplývá, že 17 z 26 ministrů si dodatečné hodnocení dopadů přeje, včetně Rakouska, Bulharska, Estonska, Finska, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Lucemburska, Lotyšska, Malty, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska a Slovinska, zatímco Německo, Francie, Španělsko, Chorvatsko, Kypr, Belgie a Švédsko jsou proti. K vítězství v hlasování je zapotřebí kvalifikovaná většina.

 

Dovolte nám upozornit na záznam tiskové konference, kde je expertem Helmutem Burtscherem od času 23:15 popsána negativní role českého předsednictví při ovlivňování projednávání návrhu SUR. Burtscher jednání předsednictví popisuje jako nepřijatelný a jako demokratický skandál."

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, řekl: „Nařízení o udržitelném používání pesticidů má být klíčovou evropskou legislativou pro snížení negativního vlivu pesticidů na přírodu i zdraví lidí. Vědci dlouhodobě varují, že je potřeba konat rychle. Dosavadní evropská legislativa se přitom ukázala bezzubou. Teď však reálně hrozí, že kvůli politickým machinacím a snaze některých států celý návrh nakonec spadne pod stůl, což je ta nejhorší možnost."

 

Dr. Helmut Burtscher-Schaden, odborník na pesticidy z organizace Global 2000 a spoluiniciátor evropské občanské iniciativy Zachraňme včely a farmáře, řekl: "Někteří ministři se snaží tento odvážný plán v oblasti pesticidů zhatit pomocí "paralýzy analýzou". Jako ospravedlnění uvádějí potravinovou krizi na Ukrajině, ale jejich odpor zapadá do vzorce ochrany velkozemědělských zájmů, který se táhne téměř dvě desetiletí. To je nesmírně krátkozraké. Zdá se, že většina se postavila na špatnou stranu, ale ještě může dojít ke změnám, takže výsledek hlasování stále není jistý."

Dne 18. března se však 660 vědců vyjádřilo pro plán Komise týkající se pesticidů.

 

Spolupředseda Mezinárodního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) Josef Settele uvedl: “Současné politické snahy o opuštění cílů udržitelnosti v rámci Zelené dohody pro Evropu, včetně snížení používání pesticidů a obnovy biologické rozmanitosti, nás nechrání před současnou potravinovou krizí, ale vedou k jejímu zhoršení a činí ji trvalou. Globální oteplování a úbytek biologické rozmanitosti již nyní ovlivňují výnosy plodin a živobytí na celém světě. Okno příležitostí k zajištění životaschopné budoucnosti na této planetě prostřednictvím rozhodných a cílených opatření se rychle uzavírá. Pokud se nám dnes nepodaří zahájit nezbytnou transformaci našeho potravinového systému, jak je nastíněno ve strategii Farm to Fork, tato situace se výrazně zhorší."

 

Prezident IFOAM Organics Europe, Jan Plagge, řekl: "Více než tři sta tisíc ekologických zemědělců v celé Evropě každý den dokazuje, že modely hospodaření, jako je ekologické zemědělství a další agroekologické postupy, které nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy, mohou přispět k zachování biologické rozmanitosti a zároveň zajistit zdravé potraviny v nejlepší kvalitě a dostatečném množství. Aby tomu tak bylo i nadále, musíme chránit naše ekosystémy. Snížení používání syntetických pesticidů a zvýšení rozmanitosti zemědělství je nezbytné pro ochranu přírodních zdrojů, na kterých jsme při výrobě potravin závislí. IFOAM Organics Europe proto vyzývá všechny členské státy, aby pokračovaly v konstruktivní práci na SUR."

 

Zemědělkyně Ramona Duminicioiu ze sdružení Eco Ruralis, které zastupuje více než 17 000 zemědělců a drobných výrobců v Rumunsku, říká: "Rumunsko je zemí drobných zemědělců, kde v zemědělství působí více než 4 miliony lidí, přičemž více než 90 % zemědělců obhospodařuje méně než 5 hektarů. Jsme si jisti, že co nejpřísnější regulace všech chemických vstupů v zemědělství je pro malé a střední výrobce vítaná, protože přispívá ke snížení výrobních nákladů, což je v současné krizi rozhodující. Přispívá ke zdraví životního prostředí, spotřebitelů a lidí, kteří s těmito toxickými látkami pracují nebo s nimi přicházejí do přímého kontaktu. Jsme schopni vyrobit všechny potřebné potraviny, a dokonce i lepší potraviny, bez vysokých nákladů na chemikálie."

 

[1] & [2] Podle zdrojů GLOBAL 2000 nebude návrh připraven k formálnímu hlasování na zasedání AGRIFISH 12. a 13. prosince, a proto ministři delegovali rozhodnutí na hlasování zástupců, kteří se sejdou v sobotu. Rozhodnutí bude zařazeno na některé z pozdějších zasedání Rady jako bod A, přijatý na konci zasedání bez diskuse, možná na zasedání 19. prosince. Nezvykle uspěchaný proces prosazuje české předsednictví EU, které chce záležitost uzavřít ještě před vypršením svého mandátu v novém roce.

 

Na internetových stránkách IFOAM Organics Europe je k dispozici stručný briefing o neúspěchu EU při snižování pesticidů a o současném odporu proti tomuto plánu.

O organizátorech

Evropská občanská iniciativa “Zachraňme včely a farmáře!” je široká aliance více než 200 organizací občanské společnosti, občanských hnutí, organizací včelařů, místních občanských iniciativ, zemědělských skupin a vědců zabývajících se životním prostředím. Cílem aliance je vytvořit v Evropě zemědělskou krajinu, která umožní včelám a zemědělcům prosperovat ve zdravém prostředí ku prospěchu všech. ECI "Zachraňme včely a farmáře" byla předložena Evropské komisi s podporou 1,2 milionu evropských občanů. Hlavními požadavky ECI jsou: postupné ukončení používání syntetických pesticidů, opatření na obnovu biologické rozmanitosti a podpora zemědělců.

IFOAM Organics Europe je evropská zastřešující organizace pro ekologické potraviny a zemědělství. Má téměř 200 členů ve 34 evropských zemích a naše činnost zahrnuje celý řetězec ekologických potravin i mimo něj: od organizací zemědělců a zpracovatelů, maloobchodníků, certifikátorů, poradců, obchodníků a výzkumníků až po orgány na ochranu životního prostředí a spotřebitelů. V roce 2022 oslaví IFOAM Organics Europe 20 let, IFOAM Organics International 50 let a IFOAM Asia 10 let. Oslavte Rok ekologického zemědělství s námi!

GLOBAL 2000 je nezávislá rakouská ekologická organizace a člen Friends of the Earth, největší mezinárodní sítě ekologických organizací. GLOBAL 2000 pozorně sleduje vývoj environmentální politiky v Rakousku a zasazuje se o ekologickou spravedlnost a o budoucnost, která stojí za to, aby se žilo jak na místní úrovni, tak na celém světě.