ODS v roce 1999 hlasovala proti dovozu odpadků – musí jej odmítnout také nyní

Hnutí DUHA dnes požaduje po ODS, aby se postavila proti návrhu svého poslance Tomáše Hasila, který chce legalizovat dovoz odpadků z ciziny do českých spaloven. Ekologická organizace upozornila, že velká část dnešních delegátů ODS odmítla podpořit stejný plán při předchozím hlasování před více než čtyřmi lety.  Když Poslanecká sněmovna v listopadu 1999 hlasovala o prakticky identickém návrhu tehdejšího poslance ODS a předsedy představenstva liberecké spalovny Jiřího Drdy, odmítlo jej i jednadvacet z 57 členů dnešního poslaneckého klubu ODS [1].  Návrh byl zamítnut poměrem hlasů 142 ku 11 [2]. V tehdejším třiašedesátičlenném klubu ODS získal podporu pouhých deseti poslanců [3].  Otevření hranic by patrně během krátké doby vedlo k masivnímu dovozu odpadků do českých spaloven z pohraničních měst v Německu a Rakousku. Toxické exhalace a kontaminovaná škvára a popel však po spálení zůstanou u nás. Z každé tuny spáleného obsahu popelnic vzniká asi 300 kilogramů tohoto nebezpečného odpadu, který se musí ukládat na speciálně zabezpečených skládkách. Hnutí DUHA vydalo stručný informační list s podrobnějšími údaji o návrhu: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/dovoz_odpadku.pdf Vladan Záklasník z Hnutí DUHA řekl: "ODS musí návrh svého poslance odmítnout stejně jako před čtyřmi lety. Z poslanců ODS, kteří ve sněmovně seděli i tehdy, jej podpořilo pouze šest, zato polovina přímo hlasovala proti. Česká republika nemůže být popelnicí sousedních zemí jen proto, aby nesmyslné mamutí spalovny měly dostatek zakázek. Legalizace dovozu by nejspíše znamenala, že k nám během roku či dvou začnou proudit kamióny odpadků k pálení. Na každou tunu spáleného komunálního odpadu připadá asi tři sta kilogramů toxického popela a škváry, plus zdraví škodlivé exhalace ze spaloven. "  Poznámky:   [1] Klub ODS má dnes 57 členů. Celkem 42 z nich bylo v Poslanecké sněmovně v době, kdy se hlasovalo o návrhu Jiřího Drdy. Proti se postavilo 21 z nich, tedy rovná polovina: Miroslav Beneš, Milan Cabrnoch, Michal Doktor, Kateřina Dostálová, Zdeňka Horníková, Pavel Hrnčíř, Radim Chytka, Miroslav Krajíček, Miloslav Kučera, Václav Nájemník, Petr Nečas, Veronika Nedvědová, Miroslava Němcová, Miroslav Ouzký, Alena Páralová, Jaroslav Pešán, Jaroslav Plachý, Karel Sehoř, Tom Zajíček a Bohuslav Záruba. Dalších šest se hlasování zdrželo, což se prakticky rovnalo odmítnutí, protože nepomohli získat potřebnou většinu kladných hlasů: Walter Bartoš, Libor Ježek, Tomáš Kladívko, Aleš Rozehnal, Eduard Vávra a Oldřich Vojíř. Tehdejší místopředseda ODS – a také předseda sněmovního výboru odpovědného za životní prostředí – Miroslav Beneš v parlamentní diskusi v souvislosti s návrhem legalizovat dovoz odpadu k pálení řekl, že "z hlediska vnímání veřejnosti se celá naše diskuse ze snahy vyhovět obcím přesunula do polohy lobbistické, myslím si, že do polohy nešťastné" (9.11.1999). [2] Z tehdejších 63 členů klubu ODS hlasovalo 10 pro a 33 proti, 8 se hlasování zdrželo a 12 nehlasovalo.  [3] Z dnešních poslanců ODS hlasovalo v roce 1999 pro dovoz odpadu pouze šest: Vladimír Doležal, Martin Kocourek, Jiří Papež, Pavel Suchánek, Lucie Talmanová a Tomáš Teplík.