Od zítřka globálně platí klimatická dohoda z Paříže

Přidáme se k ochraně klimatu a modernizaci ekonomiky domácí a komunitní obnovitelnou energetikou?

Přelomová dohoda o ochraně klimatu z Paříže vstoupí zítra celosvětově v platnost. Uplyne totiž lhůta třiceti dnů od splnění podmínek platnosti [1]. Pro ČR jako zemi s nízkou energetickou efektivitou a vysokými emisemi CO2 na osobu má praktická aplikace dohody velký význam.   Kromě průmyslu, dopravy a dalších odvětví [2] mají i obce a občané velké možnosti, jak přispět ke snižování emisí skleníkových plynů.

Podle expertních studií mohou střešní fotovoltaické systémy vyrábět v roce 2030 ročně 3,5 TWh elektřiny, větrné elektrárny pak 8,7 TWh [3]. Tím by také ušetřilo jedenáct a půl milionu tun oxidu uhličitého ročně, nahradí-li adekvátní část současné výroby (převážně uhelné) elektřiny.

Rozvoj obnovitelných zdrojů se podle Hnutí DUHA má stát jedním – avšak zdaleka ne jediným - z klíčových směrů pro naplnění českého podílu na schválené globální klimatické dohodě. Výše zmíněné rozumné možnosti jejich rozvoje v nejbližších patnácti letech odpovídají deseti procentům celkových emisí oxidu uhličitého ČR nebo také více než čtyřnásobku zastaralé uhelné elektrárny Chvaletice [4].

Větrná energetika bude ještě zhruba deset let potřebovat rozumnou podporu, aby konkurovala (nepřímo, ale zato masivně) dotovanému uhlí. Uhelná elektřina znečišťuje ovzduší, což působí akutní i chronické zdravotní komplikace a zvýšenou pracovní neschopnost. Stát, firmy i občané tak platí za tu výrobu elektřiny z uhlí, kterou by mohly nahradit střešní fotovoltaiky a obecní větrníky, dle výpočtů Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy ročně 4,5 miliardy korun ve zdravotním a nemocenském pojištění [5]. Zemědělci zase ročně přijdou o 100 milionů korun kvůli dopadům znečištění na zemědělskou produkci. A tato čísla nezahrnují další externí negativní dopady, například škody způsobené znečištěním vzduchu na budovách nebo vlivy na divoce žijící rostliny a živočichy.
 
Větrná energetika je však také šancí pro průmysl a zaměstnanost. Spočítala to studie připravená experty ze společnosti SEVEn pro odbory energetiků, podnikatele v oboru a Hnutí DUHA [6]. Během příští dekády u nás může vzniknout nejméně 1 503 nových, stálých pracovních míst, z toho bezmála 80 % ve výrobním průmyslu. Kolem roku 2050 může sektor dávat práci nejméně 5 583 lidem, pokud stát obnoví přiměřenou podporu pro obecní a občanské větrné elektrárny [7].

Čistá elektřina ze střešních fotovoltaických elektráren zase posílí soběstačnost domácností a sníží jejich závislost na velkých elektrárenských společnostech.

Český Parlament se v listopadu chystá na první čtení klimatické dohody. Nakonec musí smlouvu ratifikovat prezident Milouš Zeman. Na zítřejší globální vstup dohody v platnost to však nemá vliv.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Od zítřka definitivně platí, že Česká republika – stejně jako ostatní státy světa – musí dle pařížské klimatické dohody začít směřovat k budoucnosti bez fosilních paliv. Výroba domácí čisté elektřiny však zajistí i víc než ochranu klimatu: čistší vzduch, nižší účty lidí i firem, větší soběstačnost obcí i domácností a nová pracovní místa. Stát by měl dát přiměřenou podporu obecním a občanským projektům větrných elektráren.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php

Dohodu již ratifikovaly USA, Čína či Indie a také několik evropských států (např. Francie, Německo, Maďarko, Slovensko či Polsko) a Evropský parlament - dodnes 87 států vypouštějících téměř 62 % globálních emisí. Tím už byly ke dni 5. října 2016 splněny právní podmínky (tedy ratifikace minimálně v 55 státech, které zároveň vypouštějí minimálně 55 procent emisí skleníkových plynů) pro to, aby přelomová dohoda o ukončení fosilní závislosti světa vešla v platnost po uplynutí lhůty 30 dnů.

[2] Přehled opatření pro naplňování Pařížské klimatické dohody v ČR: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2016/04/jak_parizska_k...

[3]
Studie Potenciál solární energetiky v České republice, Enaco – Energy Consulting pro CZEPHO, 2015

Analýza větrné energetiky, Komora OZE, 2015 - Průměr mezi optimistickým (11,5 TWh) a konzervativním (5,9 TWh) scénářem: http://www.csve.cz/img/wysiwyg/file/KomoraOZE_analyza-potencial-OZE_dilc...

[4] Integrovaný registr znečišťování – www.irz.cz

[5] http://oze.tzb-info.cz/teorie-obnovitelna-energie/9022-ekonomicke-hodnoc...

[6] Kompletní studie a shrnující infografika je ke stažení na www.hnutiduha.cz/windustry

[7] O návrhu novely víc na www.hnutiduha.cz/vitr

Šítky aktuality: