Obří kanál by poškodil krajinu – konference

Megalomanský projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe by nenávratně poškodil unikátní zbytky přirozených řek a lužních lesů i luk na Moravě. Na tyto důsledky Hnutí DUHA upozorní ve svém referátu během zítřejší (čtvrtek 9.6.) konference ve Zlíně, kterou pořádají zastánci stavby [1].
 
Varování ekologických organizací potvrzuje také nezávislé posouzení, které si nechal zpracovat Jihomoravský kraj [2]. Zabývalo se mimo jiné také první etapou projektu na Břeclavsku. Konzultanti krajského úřadu dospěli k závěru: „Realizace kanálu je...možná, avšak vzhledem k rozsáhlým dopadům do jednotlivých složek životního prostředí značně problematická v kterékoliv variantě.“ Podrobná analýza jednotlivých variant ukázala, že by poškodily ochranu před povodněmi a způsobily velké škody na unikátních přírodních územích evropského významu. Dokonce i poměrně šetrnější verze projektu podle expertů představuje „velmi vážné ohrožení“, navíc „s abnormálně nákladným řešením“; druhá varianta způsobí „ovlivnění katastrofického charakteru”.
 
Kanál Dunaj-Odra-Labe by si vyžádal stovky miliard korun. Panují vážné pochyby o jeho potřebnosti a rentabilitě. Vodní doprava v České republice totiž rapidně klesá v důsledku malé poptávky. Ve srovnání s počátkem devadesátých let má pouze asi třetinový výkon. Stavba by přitom měla vážné dopady na život tisíců lidí v okolí, ochranu před povodněmi i vzácnou lužní krajinu v říčních nivách. Projekt přitom nepomůže snížit počet kamionů na silnicích, protože se používají k přepravě jiných druhů zboží než lodě.
 
Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda projekt ve své dopravní politice, o které bude jednat během léta, definitivně zamítla.
 
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:
„Stoupenci kanálu občas i přiznají, že ohromný projekt může poškodit unikátní zbytky lužní a říční přírody. Zpravidla však pochybnosti odbývají argumentem, že všechny problémy lze vyřešit dobrým naplánováním stavby. Ale zkušenosti s ohromnými vodními díly i dálnicemi jsou varující. Dokonce i když projektanti vymyslí některá opatření, obvykle na ně nezbudou peníze. Pro megalomanský projekt za stovky miliard korun to platí dvojnásob. Nezávislý posudek, který si nechal udělat Jihomoravský kraj, tyto vážné obavy potvrzuje.“
 
 
Informační list se základními údaji o kanálu Dunaj-Odra-Labe, projednávání a důsledcích projektu: www.hnutiduha.cz/publikace/infolisty/pdf/dol_na_scene.pdf
 
 
Poznámky:
 
[1] Konference Porta Moravica 2005 se koná 9. června od 9:00 do 18:30 hodin ve zlínském hotelu Moskva. Zabývá se především ekologickými dopady kanálu Dunaj-Odra-Labe. Hnutí DUHA a Unie pro řeku Moravu zde vystoupí s referátem o důsledcích projektu pro poslední zbytky přírodních řek a říčních niv.
 
[2] Postbiegl, S., et al: Posouzení vlivů územní prognózy Břeclavska na životní prostředí, INVESTprojekt NNC pro Jihomoravský kraj, Brno 2005: lze stáhnout na www.kr-jihomoravsky.cz/urad/oupsr/SEA%20Breclav/SEA%20Breclavsko.pdf (velikost 1,3 Mb)