Obchod s emisemi – Komise dala vládě lekci

Evropská komise dala českým ministrům vážnou lekci, když razantně seškrtala vládní plán pro obchodování s emisemi oxidu uhličitého – tak ekologické organizace komentovaly bruselské rozhodnutí.
 
Schválených 97,6 milionu tun je méně, než kolik vládě loni v září navrhoval ministr životního prostředí. Komise potvrdila, že také jeho plán – nejen cifry prosazované Svazem průmyslu a dopravy – byl přehnaný.
 
Přesto souhlasila se růstem znečištění oproti dnešnímu stavu téměř o desetinu. Zvýší se o množství odpovídající kompletním emisím celého Lotyšska. Česká republika nakonec svému průmyslu povolí druhé největší exhalace v přepočtu na obyvatele ze všech států EU.
 
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„V každém případě je to velká lekce pro české ministry. Komise sice hodně ustoupila velkým znečišťovatelům a nakonec dovolí znečištění, které už tak patří k nejhorším v Evropě, namísto snížení ještě zvýšit. Nicméně je to daleko lepší než původní vládní plán – i ministr Ambrozek navrhoval ještě větší exhalace, než Komise schválila.“
 
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Evropská komise prohlédla kouzlení MPO a průmyslníků s čísly a stanovila českým znečišťovatelům limit, který se již alespoň blíží realitě. Podobně zakročila i v dalších státech bývalého východního bloku: v Polsku, Estonsku či Slovensku. Ty stejně jako naše vláda plánovaly, že na špinavém dědictví minulého režimu vydělají, a přišly do Bruselu s nesmyslnými požadavky. Ostatně, jak moc dnes schválené desetiprocentní navýšení kvót odpovídá skutečným potřebám podniků, se brzo ukáže.“