Občané demonstrují před vládou proti rozšiřování uhelných a uranových dolů, chtějí rozumnou a čistou energetiku

Na demonstraci před Úřadem vlády se dnes sešlo na sto sedmdesát občanů z ekologických organizací a obcí ohrožených plány ministra průmyslu Kuby, kteří nesouhlasí s  bouráním obcí v Podkrušnohoří, s otevřením nových uranových dolů či státními dotacemi pro elektřinu z nových jaderných elektráren. Svůj postoj k projednávané státní energetické koncepci vyjadřovali hesly, jako např.: „Ptali jste se těžařů, zeptejte se lidí!“, „Energetická revoluce? Ano, prosím!“, „Uhlí, uran neletí, spletli jste si století!“, „Nespalujte, recyklujte!“ a podobně. Požadovali, aby vláda v další fázi schvalování koncepce zohlednila připomínky obcí a občanů.

Vláda dnes projednala Státní energetickou koncepci a Státní surovinovou politiku. Oba materiály předložené ministerstvem průmyslu představují výhled do r. 2040, ve skutečnosti však znamenají návrat hluboko do minulého století. Ignorují potenciál energetických úspor, potlačují rozvoj obnovitelných zdrojů a konzervují závislost energetiky na uhlí, ropě a jádru. Nezajištují dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost domácí energetiky.

Plány ministra Kuby:

  • Připouštějí (byť s podmínkami) prolomení platných limitů těžby hnědého uhlí, zbourání Horního Jiřetína a Černic a  přiblížení velkorypadel pod okna lidí v Litvínově. Naopak nepočítají s vládou slíbeným legislativním zakotvením limitů
  • Počítají s vrácením vyvlastňovacích paragrafů do horního zákona (přičemž Parlament právě nyní projednává jejich zrušení)
  • Navrhují otevření nových uranových dolů na Jihlavsku a do budoucna i v Podještědí
  • Prosazují zrušení fungujícího systému podpory obnovitelných zdrojů elektřiny a utlumení jejich dalšího rozvoje
  • Zavádějí dotace pro elektřinu z nových atomových reaktorů (dva v Temelíně a jeden v Dukovanech) ve formě garantované ceny, která zatíží spotřebitele
  • Dávají přednost spalování odpadu místo recyklace

Díky protestu občanů v uplynulém měsíci však z  vládních materiálů vypadly některé z problematických návrhů. Energetická koncepce už nepočítá s otevřením nových dolů v Beskydech. Plány na získání uranu v Podještědí podmínila nalezením technologie, která nezasáhne podzemní zásoby pitné vody. Z textu vypadl i návrh na okamžité zrušení obou usnesení vlády, jimiž byly vyhlášeny limity těžby. K těmto změnám přispěly argumenty obcí, ekologických organizací i 3200 připomínek, které prostřednictvím portálu www.energetickakoncepce.cz zaslali občané vládě.

Pozitivní změny jsou nadějí pro další projednávání obou dokumentů. Dnes by je vláda měla pouze vzít na vědomí a schválit je může až po posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) [1].

Ministr Kuba však navrhuje, aby vláda schválila hlavní cíle obou koncepcí už dnes. Tím by obešla zákon a občany – následné posuzování vlivů na ŽP by tak bylo zcela formální.

Ekologické organizace proto žádají vládu, aby uložila ministru Kubovi přepracování návrhu obou koncepcí, které odstraní hlavní nedostatky kritizované obcemi i občany  (viz www.energetickakoncepce.cz). Požadujeme rovněž, aby byla energetická koncepce posuzována alespoň ve dvou variantách. Jedna z nich by se měla blížit trvale udržitelnému scénáři rozvoje české energetiky (podrobněji např. ve studiích Chytrá energie a Energetická [r]evoluce). [1]

Na demonstraci, moderované hercem Petrem Vackem, vystoupili zástupci samospráv a ekologických organizací a zahrál písničkář Pepa Nos.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: “Vládní rozhodování o energetické koncepci je důležitým mezníkem. Pokud bez výhrad přijme návrhy ministerstva průmyslu, budeme rozvíjet špinavou energetiku podle přání průmyslníků, těžařů a velkých výrobců energie, kterou naši evropští sousedé  postupně opouštějí. Ještě ale máme šanci to změnit, alternativní koncepty nevládních organizací leží na stole.“

Vladimír Buřt, místostarosta Horního Jiřetína, řekl: „Přijeli jsme členům vlády připomenout jejich sliby, že zachovají a legislativně zajistí limity těžby, zruší totalitní vyvlastňovací paragrafy a ochrání vlastníky v ohrožených obcích před rozšiřováním uhelných dolů. Namísto toho pan ministr Kuba vymýšlí podmínky, za kterých bude třeba limity prolomit, a navrhuje obnovení vyvlastňovacích paragrafů, které právě teď parlament na návrh vlády ruší. Nečasova vláda dnes názorně ukáže, jestli ve skutečnosti kope za zájmy uhlobaronů nebo obyčejných lidí, kteří ji volili.“

Josef Jadrný, zastupitel Liberce a předseda sdružení Naše Podještědí, řekl: „Dosud platná surovinová politika počítá s ukončením těžby uranu v České republice. Na to spoléhají i obce v Podještědí.  Proto se cítíme ohroženi plány ministerstva průmyslu, které s uranem pod námi stále reálně počítá. Je třeba připomenout, že odstraňování škod po minulé těžbě tu potrvá ještě pětadvacet let a bude stát více než 32 miliard korun.

Marian Zarsky, mistopredseda sdruzeni Nase Beskydy, po demonstraci rekl:
„Jel jsem 400 km  z Beskyd, abych vyjadril nasi podporu aktivitam ostatnich ohrozenych obci a obcanskych sdruzeni a ve snu by me nenapadlo, ze nas vlada vytlaci zabradlim na chodnik a do silnice mezi auta. Demonstrace byla pritom legalne ohlasena. Je to nedustojne, jak se politici chovaji k volicum.
Problem tezby uhli trapi 31 mest a obci a 250 000 obcanu Beskydska, spojenych ve Sdruzeni mest a obci na ochranu beskydskeho regionu. Nam se podarilo uspet a tezbu uhli pod Beskydami z energeticke koncepce skrtnout diky dobre spolupraci samosprav, sdruzeni obci, velkych zamestnavatelu, obcanskych sdruzeni a mistnich politiku. Nase obce jsou neustupne a neberou penize od tezaru.
Prijel jsem, abych povzbudil ostatni, ze ma smysl se branit a neni treba sklanet hlavu“.

S obsahem a riziky Kubova plánu na rozvoj energetiky ČR v příštích třiceti letech se mohou lidé seznámit na portálu www.energetickakoncepce.cz. Zde také mohou aktivně vyjádřit své připomínky v rámci posuzování vlivu obou koncepcí na životní prostředí.  

Poznámky:

[1]  Energetickou koncepci a surovinovou politiku by dnes vláda měla vzít pouze na vědomí, uložit ministrovi průmyslu jejich případné úpravy a zajistit u obou dokumentů posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona (tzv. SEA). Státní energetická koncepce i surovinová politika jsou dokumenty, které naplňují kvalifikační kritéria koncepce ve smyslu Směrnice 2001/42/ES a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. S ohledem na tyto předpisy nesmí vláda schválit žádnou koncepci bez tzv. stanoviska k vyhodnocení vlivů návrhu na životní prostředí. Toto stanovisko musí zohledňovat připomínky předložené veřejností v průběhu posuzování. Připomínky v průběhu procesu SEA může předložit kdokoliv. Posuzovatelé koncepce jsou povinni podanou připomínku řádně vypořádat.

 [2]  Chytrou energii a Energetickou [r]evoluci, návrhy čisté a udržitelné energetické koncepce, naleznete na stránkách www.chytraenergie.info a www.energetickarevoluce.cz

 V příloze:

1) Co vám ministr Kuba o své energetické koncepci neřekl (shrnutí hlavních problémů a požadavků) - PDF

2) Výzva nevládních organizací k projednání Státní energetické koncepce a Surovinové politiky - PDF

 

Fotky z akce ke stažení na http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/prilohy/demonstrace_sek_foto...

Ilustrační foto: Markéta Jedličková / Hnutí DUHA
Šítky aktuality: