Nový ředitel státních lesů

Ke správnému směru, kterým se v posledních letech vydaly státní lesy, by nový ředitel měl přidat ještě skutečný pohyb. Hnutí DUHA tak komentovalo dnešní jmenování Kamila Vyslyšela do čela Lesů ČR – podniku, který státní lesy spravuje. Hlavními prioritami nového generálního ředitele se musí stát: 
 ·        zastavení holosečného kácení ve státních lesích
·        větší výsadba místu odpovídajících druhů stromů, zejména buků a dubů, aby postupně nahrazovaly umělé smrkové monokultury
·        snižování stavů zvěře – jelenů, srnců a muflonů, které myslivci udržují uměle přemnožené a jež doslova spásají mladé stromky v lesích
·        zavést hospodaření podle mezinárodního standardu šetrného lesnictví Forest Stewardship Council (FSC) také v českých státních lesích. 
 Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:
"Státní pozemky tvoří více než polovinu českých lesů a Lesy ČR jsou tedy pro jejich budoucnost klíčové. Za ředitelování Jiřího Olivy se řada věcí začala hýbat správným směrem, ale zbytečně pomalu a naprosto nedůsledně. Platí to zejména pro omezování holosečného kácení a obnovu listnatých a smíšených lesů. Nový ředitel by měl věnovat pozornost hlavně tomu, aby se ke správnému směru ještě přidal ten pohyb."
Fakta o českých lesích:
·         lesy pokrývají třetinu území, z toho státní pozemky tvoří asi polovinu
·         většinu lesů tvoří umělé smrkové a borové monokultury, které hůře zachycují povodně, jsou méně odolné vůči škůdcům a výkyvům počasí a připravují o domov řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů
·         v posledních letech se zvyšuje výsadba buků, dubů a jedlí – ale pořád je několikanásobně nižší než by odpovídalo správnému podílu v lesích
·         podle odhadu vědců do roku 2030 na čtvrtině českého území vinou oteplování klimatu odumřou smrčiny – bez výjimky v místech, kam správně patří duby či buky
·         ministerstvo zemědělství odhadlo škody, které v lesích způsobuje uměle přemnožená zvěř, na miliardu korun ročně
·         standard FSC do svých státních lesů už zavádějí Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Chorvatsko i třeba Německo – Lesy ČR se mu ale zatím vyhýbají