Nový průzkum: 2/3 obyvatel chce energetiku založenou na úsporách nebo obnovitelných zdrojích. Jádro a uhlí podporuje jen pětina

Ministr průmyslu Jan Mládek prosazuje pravý opak<--break->.

Dvě třetiny obyvatel ČR chtějí, aby stát založil svoji energetickou politiku především na podpoře zateplování domů a jiných úspor nebo na využívání větrné, solární či vodní energie. Jen 13 % lidí nejvíce preferuje koncepci založenou na jaderné energetice.  A pouhých 7 % si myslí, že by stát měl hlavně zajistit energetice dostatek uhlí. Proti stejnému průzkumu před třemi lety tak skoro o třetinu ubylo přesvědčených zastánců jaderné a uhelné energetiky.

Ministr Jan Mládek (ČSSD) přitom navrhuje ve vládou projednávané Aktualizaci státní energetické koncepce a Akčním plánu pro rozvoj jaderné energetiky pravý opak toho, čemu dávají přednost lidé.

Nové výsledky přinesl nezávislý průzkum veřejného mínění, který pro Hnutí DUHA provedla sociologická agentura Focus letos v březnu  Kompletní průzkum je ke stažení zde:
http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2015/03/vysledky_vyzkumu-hnuti_duha_2015.pdf

Předchozí se uskutečnil v září 2012 [1]. Průzkum opakovaně zjišťoval, co by podle dotazovaných stát měl udělat pro to, aby za deset let lidé platili méně za energii.

Jaderné energetice přibylo během posledních tří let výrazně odpůrců. Každý pátý respondent zařadil větší podporu jaderné energetice na poslední místo v žebříčku (přitom před třemi lety to byl jen každý devátý) [2].

Plných 76 % dotazovaných dále uvedlo, že stát by měl obce a domácnosti podpořit v jejich snaze vyrábět si elektřinu pro svou spotřebu a stát se tak méně závislými na velkých energetických firmách, jako jako je ČEZ nebo E.On. [3].

Hnutí DUHA kritizuje ministra průmyslu Jana Mládka, že v návrhu Aktualizace státní energetické koncepce zcela promarnil příležitost, jak snížit závislost české ekonomiky a rodin na uhlí i na zemním plynu a ropě z Ruska. Ekologické organizace ministrovi také vytýkají, že kvůli stavbě nových jaderných bloků chce zatížit české rodiny a firmy desítkami miliard ročně. 

Komora obnovitelných zdrojů a Hnutí DUHA představí v úterý 31. března zbrusu novou analýzu možností větrné energetiky, která ukáže: a) kolik lze u nás vyrobit elektřiny z větru a kolik to bude stát, b) jak ovlivní cenu elektřiny její výroba z větru v porovnání s případnou stavbou dvou nových jaderných bloků a c) kolik je a může být pracovních míst v průmyslu větrné energetiky.

Zdeněk Dytrt z Agentury Focus řekl:

„Ve srovnání s výsledky průzkumu z roku 2012 je patrný skoro třetinový odklon od preferencí podpory stavby jaderných elektráren a zajišťování zásob uhlí a naopak mírný příklon k podpoře zateplování domů a úspoře energií. Nejvýraznější posun však nastal v případě strategie, kdy stát ponechá energetiku volnému trhu – na první místo tuto strategii umístilo o 7 % respondentů víc, než v roce 2012.“

Martin Mikeska, energetický expert z Hnutí DUHA, řekl:

„Je dobře, že ministr Mládek nepodléhá průzkumům jako svého času Jiří Paroubek, ale prosazovat drahé jaderné bloky a prolamovat limity těžby v době, kdy jejich podpora dramaticky klesá, se skoro podobá politické sebevraždě. Uhlí a jádro jako hlavní pilíře české energetiky podporuje už jen každý pátý Čech či Češka. Naopak těch, kteří považují uran a uhlí za nejhorší variantu, je už čtyřicet procent. A tři čtvrtiny lidí chtějí podporu státu pro domácnosti, majitele bytových domů a obce, aby si mohli samy vyrábět elektřinu pro svou spotřebu a stali se tak méně závislými na velkých energetických firmách, jako jako je ČEZ, E.On a další.”  

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Kompletní průzkum z roku 2012: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2012/11/ver_mineni_hnuti_duha_9_12.pdf

[2] Průzkum měl dvě otázky, první zněla:

„Co by měl stát udělat proto, abyste za 10 let platili méně za energii? Předložím vám nyní 5 možných variant toho, co by stát v této oblasti mohl udělat. Jednotlivé varianty, prosím, seřaďte podle toho, do jaké míry je preferujete, tj. na první místo dejte nejpreferovanější variantu, na páté pak nejméně preferovanou variantu.“

Na první místo dalo: (v závorce údaj z roku 2012)

42 % (40): dotazovaných možnost: „Pomáhat zateplit domy a podporovat úspory energií.“

25 % (25): „Podporovat využívání větrné, sluneční a vodní energie.“

13 % (17): „Podporovat stavbu nových jaderných elektráren.“

12 % (5): „Stát by neměl dělat nic a nechat energetiku volnému trhu.“

7 % (12): „Zajistit dostatek uhlí.“

 

[3] Druhá otázka průzkumu zněla:

„Souhlasíte s tím, aby stát podporoval domácnosti, majitele bytových domů a obce, aby si mohly samy vyrábět elektřinu pro svou spotřebu? Staly by se tak méně závislými na velkých energetických firmách jako jako je ČEZ, E.On a další. Jde například o malé sluneční elektrárny umístěné na střechách nebo větrné elektrárny v majetku obce, jejichž elektřinu by s většiny spotřebovaly samy. Pozor, nemáme na mysli velké sluneční elektrárny na polích nebo velké větrné parky.“

Respondenti odpověděli:

33 %: rozhodně souhlasím

43 %: spíše souhlasím

10 %: spíše nesouhlasím

3 %: rozhodně nesouhlasím

11 %: nevím, bez odpovědi

Šítky aktuality: