Nová zelená úsporám získá další prostředky, potřebujeme je zaměřit na ty, kteří je skutečně potřebují

Vláda dnes schválila převedení programu Nová zelená úsporám do Modernizačního fondu [1]. Úspěšnému programu zateplování a obnovitelných zdrojů v domácnostech se tak otevřou další finance. Nový zdroj financování umožní také zacílení na nízkopříjmové domácnosti, které zatím program opomíjel.


Využívání programu Nová zelená úsporám se v posledním roce rapidně zvýšilo. Alokace 15 milionů, která byla určena pro uspokojení žadatelů do roku 2025, byla už z velké části vyčerpána. Převod Nové zelené úsporám do Modernizačního fondu je tak nutností, aby mohl program pokračovat. Ministerstvo životního prostředí počítá pro program s 55 miliardami Kč do roku 2030.


Na jaře oznámila ministryně Anna Hubáčková vznik další odnože programu, takzvanou Novou zelenou úsporám Light. Cílem je podpořit částečná opatření pro snížení ztrát tepla u chudších domácností, například pomocí výměny oken nebo zateplení půdy. Program by měl nabídnout peníze předem a vysokou míru dotace. Malé úpravy domů ale nezajistí zásadní snížení spotřeby energie ani účtů za teplo.


Zatím ale program Nová zelená úsporám pomáhá hlavně domácnostem se středními a vysokými příjmy. Maximální míra dotace pro zateplení činí 50 %, reálně ale lidé obdrží dotaci kolem 35 % způsobilých výdajů. Celou rekonstrukci navíc musí předem zaplatit sami, dotaci získají až po jejím dokončení.


Ondřej Pašek, energetický expert z Hnutí DUHA řekl:

Nové prostředky a proměna programu Nová zelená úsporám jsou příležitostí pomoci k energetické nezávislosti nejen střední třídě. Program je potřeba zacílit na komplexní energetické renovace domů a pomoci nízkopříjmovým domácnostem zvýšenou dotací. Bez ní si nelze představit, že se podaří těmto domácnostem uniknout z bludného kruhu energetické chudoby v nezateplených domech.


Poznámky:

 

[1] 1308/22 Nový program Modernizačního fondu - HOUSEnerg https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-9-...