Nová studie: třetinu veškeré elektřiny v ČR si budou moci vyrábět lidé sami

V České republice by již za 14 let mohly vyrábět elektřinu z vlastních obnovitelných zdrojů dva miliony lidí a v roce 2050 již každý druhý obyvatel. Pokrýt by tak samovýrobci mohli třetinu naší celkové spotřeby elektrické energie. Vyplývá to z dnes vydané studie [1], kterou zpracovala nezávislá nizozemská výzkumná a konzultační společnost Delf CE. Podle studie však musí být odstraněny překážky, které brání rozvoji zdrojů v majetku domácností, energetických družstev, malých podniků a veřejných institucí.

Do roku 2050 by mohla více než polovina obyvatel EU vyrábět vlastní elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Decentralizovaný a demokratický energetický systém založený na výrobě vlastní energie by byl schopen do roku 2050 pokrýt až 45 % energetických potřeb EU.

Studie analyzuje potenciál jak výroby, tak skladování energie tzv. „energetickými občany” (energy citizens) či „prosumery“, tedy lidmi, kteří sami či kolektivně vyrábějí energii. Do kategorie „energy citizens“ jsou přitom zahrnuty i malé a střední podniky a veřejné instituce, například školy. Data jsou k dispozici pro současnost, rok 2030 a 2050.
Autoři studie však upozorňují, že její výsledky se mohou stát realitou za předpokladu, že budou odstraněny politické a regulatorní překážky, které odrazují  domácnosti, veřejné instituce i celé obce vyrábět, skladovat a prodávat energii, kterou si sami vyrobí.

Studii dnes v Bruselu společně zveřejnily ekologické organizace Greenpeace, Friends of the Earth Europe, EREF (European Renewable Energies Federation) a RESCoop (European Federation of Renewable Energy Cooperatives).

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
“Vlastní zdroj elektřiny může být za pár let stejně obvyklý jako studna, sud pod okapem nebo obecní rybník. Současné technologie to umožňují. Studie potvrzuje, že největší potenciál mají v České republice individuální instalace domácností (hlavně fotovoltaické panely na střechách) a větší projekty ve společném vlastnictví skupiny občanů (typicky větrné elektrárny). K využití potenciálu je třeba splnit základní podmínky: opětovně zavést zelený bonus pro větrné elektrárny ve vlastnictví či spoluvlastnictví občanů nebo obcí a dlouhodobě pevně stanovit podmínky pro samovýrobce elektřiny.”

Jan Freidinger z Greenpeace dodává: 
“Lokální, nezávislá, demokratická a čistá - to jsou hlavní atributy energie vyrobené lidmi. Evropská unie i čeští politici musí občany podporovat a chránit a ne jim házet klacky pod nohy. Jak ukazuje studie, obyvatelé Česka i celé Evropské unie mohou být základním kamenem transformace energetiky směrem k čistým obnovitelným zdrojům.”

Poznámky:
[1] Celá studie je ke stažení zde: http://www.cedelft.eu/publicatie/the_potential_of_energy_citizens_in_the...

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz  

Šítky aktuality: