Nová studie: jadernému úřadu chybí nezávislost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) namísto nezávislé kontroly kope za provozovatele atomových reaktorů. Na řadě případů z posledních dvanácti let to dokumentuje nová studie [1], kterou Hnutí DUHA vydává v předstihu před oznámením ČEZ, zda chce stavět další nukleární bloky.  Elektrárenská společnost má v příštích týdnech nebo měsících oznámit, zda se hodlá pustit do budování dalších dvou atomových reaktorů v Temelíně. SÚJB by hrál klíčovou roli při kontrole projektu. Studie Hnutí DUHA ovšem na řadě kauz ukazuje, jak úřad:  Odmítal řešit nahlášené problémy na staveništi Temelína. SÚJB zametl pod stůl několik technických nedostatků – nejen kontroverzní svár na potrubí prvního reaktoru, ale také falešné signály kontrolního zařízení, nefunkční stroj, který v případě nehody z reaktoru odstraňuje palivové články, nebo nikdy neodzkoušené fungování chladicího zařízení nutného v případě havárie.  Namísto zásahu technické nedostatky omlouval. Například ve zprávě pro vládu v roce 2003 se s porušením pravidel pro nakládání s radioaktivními odpady vypořádal konstatováním, že nemají "vliv na bezpečnost provozu reaktorových bloků". Nakládání s rizikovým materiálem samozřejmě nemá vliv na provoz reaktorů, ale při nerespektování předpisů představuje riziko samo o sobě.  Léta nebyl schopen vynutit si kázeň na staveništi Temelína, takže ve výročních zprávách pouze bezmocně přiznával další a další roky nedodržování předpisů. Pozměňoval slovíčka ve zprávách pro vládu, aby z nich ČEZ vyšel lépe. V roce 2003 uvedl, že systém, který temelínské reaktory chrání před těžkou havárií, pracuje "naprosto spolehlivě". Na námitku ministerstva životního prostředí, že na jiném místě téže zprávy uvádí opakované problémy v provozu stejného zařízení, odpověděl změnou formulace na: "spolehlivě".  V rozporu se zákonem utajoval před veřejností důležité informace o bezpečnosti jaderných reaktorů. V několika případech jej k dodržení zákona musely donutit až soudy. Precizní posuzování nahradil politicky motivovaným spěchem. Například když úřad v pátek obdržel žádost o klíčové povolení ke spuštění prvního reaktoru v Temelíně, inspektoři souhlasné rozhodnutí sepsali přes víkend a v pondělí vydali, aby pomohli Miroslavu Grégrovi splnil slíbené termíny. Zelenou k zavážení paliva do reaktoru dal SÚJB během dvou dnů a povolení odeslal ve státní svátek. Na jaře 2001 úřad vedl v českých médiích pomlouvačnou kampaň proti ekologickým organizacím, které v okolí Dukovan a Temelína monitorují radioaktivitu. Nepravdivě je obvinil z pašování radioaktivních materiálů přes hranice a své tvrzení opakoval i poté, co smyšlenku dementovaly.  Předsedkyně SÚJB ve výroční zprávě za rok 2002 zdůrazňuje, že úřad má "pravomoci k tomu, aby v případě potřeby účinně odolal přímému i nepřímému tlaku politických, ekonomických i jiných zájmových skupin". Hnutí DUHA ovšem kritizuje, že těchto kompetencí dostatečně nevyužívá. Ekologická organizace bude prosazovat kompletní revizi nezávislosti práce SÚJB a požadovat po vládě opatření, která by zajistila striktní kontrolu.  Kompletní studie ke stažení:www.hnutiduha.cz/publikace/studie/kultura_sujb.pdf  Libor Matoušek z Hnutí DUHA řekl: "Málokterá oficiální instituce je takovým přirozeným spojencem Hnutí DUHA jako SÚJB. Můžeme vést spor, zda do české energetiky patří atomové reaktory. Ale pokud už tady jsou, musí být pod přísnou kontrolou. K tomu slouží SÚJB. Jenomže to by musel atomovou energetiku kontrolovat, nikoli za ni kopat. Jak máme například věřit bezpečnostním zprávám SÚJB, když rozdíl mezi formulacemi pracuje "spolehlivě" a "naprosto spolehlivě" spočívá v tom, že první se může vztahovat na zařízení, jež trpí opakovanými problémy? Proč úřad namísto precizního posuzování sepíše klíčové povolení přes víkend – v pátek obdrží žádost, v pondělí vydává souhlas, jen aby Miroslav Grégr mohl stihnout své termíny?"   Poznámky:  [1] Matoušek, L.: Kultura nezávislosti ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost: kritická analýza, Hnutí DUHA, Brno 2005