Norsko prožívá největší občanskou neposlušnost v novodobých dějinách. Hnutí DUHA podporuje nenásilnou blokádu těžby proti zničení fjordu Førde

Hnutí DUHA spolu s desítkami organizací z celého světa poslalo norské premiérce otevřený dopis, aby vláda přehodnotila povolení k otevření povrchového dolu na hoře Engebø na divokém západním pobřeží Norska.

Umožňuje totiž zavézt blízký, biologicky velmi cenný fjord důlním odpadem. Minulý měsíc přes sto pokojných demonstrantů po tři týdny blokovalo zkušební vrty těžební společnosti Nordic Mining, která chce na hoře těžit. Jedná se o největší akci občanské neposlušnosti v novodobé norské historii.

Těžaři zde chtějí získávat minerál rutil. Povrchový důl by produkoval obrovské množství odpadu, víc než 250 milionů tun. Odpovídá to jednomu nákladnímu autu plnému odpadu, odvezeného každou minutu po dobu padesát let.

Ukládaný materiál by navíc pravděpodobné obsahoval nebezpečné látky, jako kyseliny, rozpouštědla a těžké kovy, včetně mědi, niklu, olova, zinku a rtuti. Ekologické organizace podaly stížnost Evropské unii na to, norská vláda svým rozhodnutím porušuje evropskou vodní rámcovou směrnici.

Fjord Førde, který má být z velké části zasypán důlním odpadem, je domovem ohrožených druhů ryb, jako je máčka, mník modrý nebo okouníci. Tento fjord je také zařazen mezi takzvané národní lososí fjordy. Jedná se tedy o území s klíčovým významem pro populaci divokých lososů, stejně tak i pro další druhy ryb, jako je treska, halibut nebo sleď.

Nedávný norský průzkum veřejného mínění ukázal, že 77 procent veřejnosti je proti ukládání těžebního odpadu do fjordů [1].

Hnutí DUHA se připojuje ke stížnosti své partnerské norské organizace Naturvernforbundet. Ta upozorňuje, že povolení bylo uděleno na základě posudků zadaných samotnou důlní společností Nordic Mining. Nezávislí vědci však konstatují, že hlušina by ve fjordu ve skutečnosti způsobila daleko větší škody, než se v hodnocení uvádí. Přitom průzkumné vrty začaly ještě před projednáním stížnosti. Hnutí DUHA své stanovisko shrnuje v otevřeném dopise, který zaslalo norské velvyslankyni v ČR i norské premiérce. Dopis je přílohou tiskové zprávy.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Plány těžebním společnosti Nordic Minig podporované norskou vládou jdou proti vědeckým poznatkům, rybářským spolkům, ekologickým organizacím i místním lidem. Rozhodnutí odtěžit kus hory Engebø  a zavézt odpadem z těžby blízký fjord by mělo nevratné negativní dopady na místní divokou přírodu. Proto jsme poslali otevřený dopis norské premiérce, ve kterém apelujeme na norskou vládu, aby odejmula povolení pro zavezení fjordu důlním odpadem.“

Kontakty:
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stort-flertall-mot-a-lagre-gruve...

Otevřený dopis v českém jazyce zde: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2016/03/dopis_pro_norskou_premierku_cz.pdf

Šítky aktuality: