Nebuďte líní a zaveďte dobré recyklační služby

Hnutí DUHA přivítalo reklamní kampaň, kterou chce obalová společnost Ekokom získat veřejnost pro třídění odpadu. Kampaň začne zítra (v neděli 1.2.) vysíláním spotů v České televizi. Podle ekologické organizace je ale přinejmenším stejně důležité zajistit kvalitní recyklační služby pro domy a byty tak, aby třídění odpadu bylo stejně snadné jako sypat odpadky do popelnice.  Zatímco popelnice stojí před každým domem, k barevným nádobám na tříděný odpad lidé musí chodit desítky nebo stovky metrů daleko. Hnutí DUHA loni navrhlo a prosadilo, aby vláda do svého plánu nakládání s odpady v příštích deseti letech zařadila bod, podle kterého zavádění kvalitních recyklačních služeb – takzvaného odvozného sběru tříděného odpadu – bude napříště hlavní prioritou státního financování odpadových programů.  Zároveň je nutné občany ke třídění odpadu motivovat diferencovanými poplatky z popelnic, které se budou platit podle hmotnosti odvezeného odpadu, nikoli na hlavu v domácnosti.  Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:"V každém případě je dobře, že se Ekokom snaží veřejnost získat pro třídění odpadu. Za kampaň proto zaslouží pochvalu. Ale slogan "Nebuďte líní", který jakoby házel veškerou vinu za nízkou míru třídění odpadu na veřejnost, je naprosto nefér. Stát a radnice musí zlepšit recyklační služby pro naše domy a byty, aby třídit odpad bylo stejně snadné jako jej sypat do popelnice. Zatímco popelnice dnes stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděný odpad se musíme vydat o ulici nebo dvě dál."