Nebezpečí sesuvu půdy je dalším důvodem pro zachování územních limitů těžby

Nedělní sesuv tří milionů kubíků půdy na hraně  uhelného velkolomu ČSA u severočeských Černic nemusí být ojedinělý, varovalo dnes Hnutí DUHA. Pokud by těžba pokračovala i za současné hranice, hrozilo by dokonce sesutí celých krušnohorských svahů, včetně státního zámku Jezeří. Ohroženy by také byly obce, ke kterým by šachta postoupila.
 
Na geologickou nestabilitu lokality a nebezpečí sesuvu poukazovalo Hnutí DUHA již v roce 1998. [1]
 
Hnutí DUHA prosazuje zachování stávajících územních limitů těžby, které účinně chrání severočeskou krajinu a obce před další devastací. O jejich zahrnutí do nového územního plánu Ústeckého kraje se bude rozhodovat na podzim tohoto roku.
 
Petr Holub, vedoucí programu Energie Hnutí DUHA, řekl:
„Těžba se musí jednou někde zastavit. Územní limity byly vyhlášeny, aby chránily obce a umožnily existenci funkčních ekosystémů v Podkrušnohoří. Ukazuje se, že obojí může být ohroženo nejen úmyslnou těžbou, ale i náhodnými sesuvy. Ty je ale podle geologů v této lokalitě možné předpokládat.“
 
Poznámky:
 
[1] Tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 21. srpna 1998 a níže citovaná souhrnná studie.
 
Marek, J. (1994): Problémový okruh 2. Ohrožení horninového prostředí jv. svahů Krušných hor mezi Jezerkou a Jezeřím nestabilitou svahů a jeho důsledky pro rozvoj území, Stavební geologie - Geotechnika, Praha