Navzdory veřejnosti i vědcům bude registrace nebezpečného glyfosátu dočasně prodloužena

Hnutí DUHA vyzývá ministry, aby jeho používání omezili už nyní

Evropská komise prodlouží registraci glyfosátu na dalších 18 měsíců. Včera o tom informoval evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis [1]. K prodloužení licence dojde  navzdory tomu, že další použití nebezpečného herbicidu  nezískalo dostatečnou podporu členských států, přes silný odpor veřejnosti i fakt, že glyfosát byl označen za pravděpodobně rakovinotvornou látku.

Proto dnes Hnutí DUHA vyzvalo české ministry Mariana Jurečku, Richarda Brabce a Svatopluka Němečka, aby výrazně omezili už teď používání této nebezpečné látky v naší zemi. Konkrétně požadujeme:

1.    zákaz prodeje glyfosátových herbicidů pro neprofesionální použití,
2.    zákaz používání glyfosátových herbicidů na veřejných prostranstvích, jako jsou parky,  chodníky, dětská hřiště, okolí zdravotnických zařízení, sportoviště a další veřejná místa,
3.    zákaz používání glyfosátu na dosoušení plodin před sklizní (tzv. desikace),
4.    kroky, které povedou k výraznému snížení celkové spotřeby glyfosátu v zemědělství.

Lidé se mohou k výzvě připojit na webu www.parkybezchemie.cz

Respektovaná Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) označila glyfosát za pravděpodobně karcinogenní. K tomuto závěru dospěl tým nezávislých vědců studiemi na zvířatech i výzkumem u lidí. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přesto prohlásil na základě závěrů společností, které ho vyrábějí, že glyfosát “pravděpodobně není karcinogenní” [2]. Čelí za to kritice mezinárodních organizací i vědců.

Evropská komise prodloužila licenci glyfosátu právě na základě doporučení kritizovaného úřadu. Zkrátila pouze dobu registrace na 18 měsíců, během kterých má dojít k dalšímu posouzení zdravotních rizik. Konkrétně chce čekat na vyjádření Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), jejíž stanovisko by mělo být známo v druhé polovině roku.

Glyfosát kromě toho, že je pravděpodobně karcinogenní, má i další nebezpečné vlastnosti. Může narušovat fungování hormonální soustavu, je toxický pro lidské buňky a je schopen projít z těla matky placentou do vyvíjejícího se plodu [3]. Analýza, kterou v roce 2013 nechalo provést Hnutí DUHA, přitom objevila glyfosát v moči 6 z 10 testovaných lidí v ČR [4]. Také negativní dopady na životní prostředí jsou podstatné.

Průzkumy ukazují, že dvě třetiny Evropanů podporují zákaz glyfosátu [5]. Nejnovější průzkum v Německu přinesl odpověď, že pro zákaz je 83 % dotázaných a z nich 75 % i v případě, že by glyfosát nebyl karcinogenní [6]. Celoevropskou petici proti glyfosátu podepsalo přes dva miliony lidí [7].

Další podrobnosti o účincích a dostupnosti glyfosátu jsou v tiskové zprávě z 12. května [8].

MUDr. Miroslav Šuta, expert na hodnocení ekologických a zdravotních rizik  z Centra pro životní prostředí a zdraví, řekl:
„Vzhledem k tomu, že je glyfosát klasifikován jako pravděpodobný karcinogen, a pro podezření z narušování hormonálního systému by politici měli v zájmu ochrany zdraví přijmout opatření, jež alespoň sníží vystavení lidí pesticidům, které jej obsahují. Mělo by se to týkat zvláště zranitelnějších skupin ve společnosti, mezi něž patří děti, těhotné ženy nebo nemocní lidé.”

Klára Kyralová, expertka Hnutí DUHA na potraviny a zemědělství, řekla:
„Prodloužení registrace glyfosátu Evropskou komisí, byť na dočasnou dobu, znamená prodlužování doby, kdy je tento nebezpečný herbicid používán. Nehledě na to může ale Česká republika jeho používání zakázat nebo výrazně omezit. Pro omezení se ostatně vyslovil i sám ministr zemědělství Jurečka. Vyzýváme proto jeho a další ministry, aby nezůstalo u pouhé deklarace, ale aby se zasadili o významné snížení spotřeby glyfosátu.”


Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA: 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:
[1] http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/8d5d0be3-ffce-4b47-8230-f35c...
[2] Podrobnosti v tiskové právě http://hnutiduha.cz/aktualne/mezinarodni-organizace-vedci-apeluji-na-min...
[3] Více informací včetně zdrojů: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2013/07/roundup.pdf
[4] Více o testování zde: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/sest-z-deseti-cechu-ma-v-tele-toxicky-h...
[5] https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/11/two-thirds-of-europe...,
[6] Další zajímavé výsledky:
•    96% dotázaných uvedlo, že by zaplatilo o 5 centů (cca 1,35 Kč) více za kilogram jablek vyprodukovaných bez použití glyfosátu (ze studie Julius Kühn Institute vyplývá, že náklady na vyprodukování jablek bez použití glyfosátu jsou zhruba o 3,7 centů větší)
•    96% rozhodně (82%) nebo spíše (14%) souhlasí s názorem, že zemědělství by mělo chránit přírodní zdroje jako je voda a půda
•    93% (71% rozhodně) požaduje, aby zemědělství chránilo přírodní rozmanitost
•    74% (43% rozhodně) uvedlo, že zemědělství by nemělo používat pesticidy
•    38% (16 % rozhodně) souhlasí, že zemědělství by mělo produkovat levné jídlo

Průzkumu se zúčastnilo 1 000 lidí v Německu. Výsledky dostupné zde https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/erg...
[7] https://secure.avaaz.org/en/monsanto_dont_silence_science_loc_eu/?pv=192...
[8] http://hnutiduha.cz/aktualne/mezinarodni-organizace-vedci-apeluji-na-min...Šítky aktuality: