Návrh zákona má umožnit lesní monokultury. Vláda přitom slíbila, že z lesů nemají být továrny na dřevo

Tisková zpráva Hnutí DUHA

 Návrh zákona má umožnit lesní monokultury. Vláda přitom slíbila, že z lesů nemají být továrny na dřevo

20. března 2024

V pátek 22. března končí lhůta k podávání připomínek k novele lesního zákona v mezirezortním připomínkovém řízení. Jen Hnutí DUHA jich zpracovalo 57 a ve středu je během happeningu “Neholte lesy dohola! Návrat monokultur nechceme!” předává zástupcům Ministerstva zemědělství. Návrh ministerstva nesměřuje k modernímu lesnictví, ale naopak podlamuje základy ochrany lesů založené v roce 1995 na povinnosti vnášet do lesů listnáče a jedle i pozdějších záruk, že v lesích bude zůstávat část těžebních zbytků a určitý počet starých stromů pro biodiverzitu, lesní živočichy i zdraví lesních půd.

Před ministerstvem se proto ve středu sešli někteří podporovatelé a příznivci kampaně Zachraňme lesy. Počet signatářů výzvy Zachraňme lesy od roku 2018, kdy kampaň začala, narostl celkem až na 85 733 lidí.[1] Že veřejnost stojí o lesy, které nejsou továrnami na dřevo, ale poskytují veřejnosti pestrou škálu přínosů díky své vitalitě a přirozenosti, ukazují mnohé průzkumy veřejného mínění.[2] 

Mezi nejzávažnější nedostatky ministerského návrhu patří:

  • Ruší povinnost alespoň minimálního podílu listnáčů a jedlí při obnově lesů pro soukromé vlastníky a obce. Legalizuje tak možnost výsadby nových rizikových monokultur.
  • Ruší vydání vyhlášky, která měla stanovit limity pro odvoz těžebních zbytků a minima ponechaných starých stromů na dožití a k zetlení, které by zastavily degradaci lesních půd a zvýšily biodiverzitu lesů.
  • Zavádí platby vlastníkům lesů bez záruky, že finanční podpora bude výraznější měrou zlepšovat zdravotní stav lesů, adaptovat je na změny klimatu a posilovat veřejné funkce lesů.
  • Nesnižuje maximální povolenou rozlohu holosečí, které vysušují a ničí lesní půdu. 
  • Nezlepšuje ochranu lesní půdy před poškozením těžkou technikou při těžbě dřeva. 

Pozitivní, ale nedotažený, je návrh novely k prodloužení lhůt zalesnění ze dvou na pět let. Lesy tak dostanou o něco delší čas na přirozenou obnovu. I tak je ale lhůta příliš krátká a bude nutit vlastníky k umělé výsadbě. Správným řešením by bylo lhůty zcela zrušit a nechat na vlastnících, jestli budou používat sazenice vypěstované ve školkách, nebo počkají na přírozenou obnovu, která vede k odolnějším lesům.  

Během předání připomínek Hnutí DUHA k hazardní podobě lesního zákona byly před ministerstvem nejen zobrazeny jména tisíců lidí, kteří za kampaní stojí, ale i hesla “Naplňte programové prohlášení vlády”, “§ 24 Návrat monokultur nechceme”, “§ 33 Nepohřbívejte mrtvé dřevo”, “§ 31 Sázejme na přírodu. Dejme jí čas”, “§ 46b Ekosystémové služby = díra do rozpočtu” a “§ 31 Zakažte frézování lesních půd”

Za těmito hesly stojí potřeba změn jednotlivých paragrafů zákona. K jednotlivým paragrafům dnes Hnutí DUHA předalo ministerstvu celkem 57 připomínek [3] reprezentující cíle výzvy s 85 733 signatáři.

Pokud se paragrafy nepromění, vrátí se právo českých lesů o desítky let zpět. Ministerstvo zemědělství bude nyní vypořádávat všechny obdržené připomínky a následně zákon posune ke schválení Vládě ČR, Parlamentu ČR a prezidentovi, aby 1. 1. 2025 mohl začít dle vyjádření ministerstva platit.[4]


Jan Skalík z kampaně Zachraňme lesy k heslu “§ 24 Návrat monokultur nechceme” řekl:

„Ministerstvo tvrdí, že listnáče v lesích už stačí jen podporovat finančně a ne po vlastnících vyžadovat. V roce 2022 meziročně poklesl podíl plochy osázené listnáči o 6,5 % a k tomu ještě ministerstvo chce povolit výsadbu monokulturních plantáží zcela bez nich. Jedná se o největší ohrožení záruk přírodní pestrosti lesů za posledních dvacet let. Jde o návrat do doslova předrevoluční éry, kdy se lesy vnímaly hlavně přes peníze. Budujeme si tu novodobé plantážníky.”


Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA k heslu “§ 33 Nepohřbívejte mrtvé dřevo” řekl:

„Dřevo do lesů bezpochyby patří. Neměli bychom nosit dříví do lesa, ale ani všechno z lesů odnášet. Těžební zbytky a mrtvé stromy jsou totiž nepostradatelné především pro biodiverzitu, půdu či uložení uhlíku. Když lesy budeme luxovat, k čemuž ministerstvo směřuje, využije se biomasa s mnohem menším užitkem například v elektrárnách. A lesu nezbude nic.”


profesor František Krahulec z Botanického ústavu Akademie věd ČR řekl:

„Lesní zákon by měl zohledňovat nejen produkční funkce lesa, zavázala se k tomu i vláda ve svém programovém prohlášení. Vláda správně říká, že lesy nemají být továrnou na dřevo,  neměla by tedy konat přesně naopak. Jinak se jen těžko divit, že ztrácí důvěru a lidé ji podezírají z vazby na lesnické oligarchy.”


Kontakty:

Jan Skalík, kampaň Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz

Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Frantisek.Krahulec@ibot.cas.cz 

 

Poznámky:

[1] Kampaň Zachraňme lesy Hnutí DUHA dlouhodobě usiluje o pestřejší lesy, do kterých se vrátí život. Dosud ji podpořilo přes 85 733, které reprezentují pozměňovací návrhy předložené Hnutím DUHA k novele lesního zákona. Více o kampani je dostupné na webu www.zachranmelesy.cz

[2] Stachová, 2017. Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit. Dostupné na https://www.soc.cas.cz/aktualita/lesy-pohledem-ceske-verejnosti-jak-maji-vypadat-jak-se-v-nich-ma-hospodarit

Krajhanzl et al., 2016. Ochrana divoké přírody očima české veřejnosti. Dostupné na: https://www.researchgate.net/profile/Jan-Krajhanzl/publication/280776389_Ochrana_divoke_prirody_ocima_ceske_verejnosti_2015/links/55c6292408aeb97567439b00/Ochrana-divoke-prirody-ocima-ceske-verejnosti-2015.pdf

[3] https://drive.google.com/file/d/1qvzv9Ie194ZHZTo58K87g1sGi49DOzzE/view?usp=sharing

[4] Ministerstvo zemědělství uvádí, že novela lesního zákona bude platit od 1. ledna 2025. https://eagri.cz/public/portal/mze/legislativa/pripravovana-legislativa/navrhy-zakonu-pripravovane-mze/navrh-zakona-kterym-se-meni-zakon-c-289-1995-sb-o-lesich-a-o-zmene-a-doplneni-nekterych-zakonu-lesni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu