Návrh krajského plánu doporučuje: nebourat vesnice kvůli dolům

Návrh konceptu územního plánu, který v jedné ze svých variant počítá s obětováním Horního Jiřetína a Černic uhelným dolům, dnes pozdě odpoledne zveřejnil ústecký krajský úřad [1].
 
Experti, kteří dokument sestavili, v něm ovšem výslovně doporučují politikům, aby se rozhodli pro zachování obou vesnic.
 
Poprvé tedy leží na stole oficiální návrh, který počítá se zrušením ochrany obcí před rozšiřováním dolů jako s jednou možností. Koncept však zároveň "doporučuje schválit územní řešení dle varianty A – zachovávající stávající územně ekologické limity těžby lomu ČSA" (str. 125).
 
Hnutí DUHA Ústí nad Labem bude podporovat místní lidi v úsilí o zachování obce a prosazovat, aby politici respektovali doporučení expertů. V únorovém referendu 96 % hlasujících zbourání Horního Jiřetín a Černic zamítlo. Koncem dubna je ve společném prohlášení podpořila stovka dalších severočeských měst a obcí.
 
Ekologická organizace zároveň doporučila občanům celého kraje, aby využili příležitosti k jeho připomínkování, které potrvá až do 9. února. Už 10. ledna se koná veřejné projednávání konceptu [2].
 
Předložení konceptu územního plánu ve variantách znamená, že o zachování obcí bude hlasovat krajské zastupitelstvo. Jeho stanovisko bude mít velký vliv také na rozhodování vlády. Hejtman Jiří Šulc přitom ještě před týdnem ve zvláštní tiskové zprávě tvrdil, že nemá smysl, aby se na něj občané v této věci obraceli, protože "hejtman nemá prakticky žádnou pravomoc mluvit státu nebo soukromé firmě do záměrů a jakkoliv je ovlivňovat". [3].
 
Roman Klecker z ústecké pobočky Hnutí DUHA řekl:
"Není důvod k panice. Experti v konceptu výslovně doporučují, aby ochrana Horního Jiřetína a Černic zůstala zachována. Je tedy na krajském zastupitelstvu, aby mezi dvěma variantami vybralo. Budeme pomáhat místním lidem v jejich úsilí o zachování obce."
 
"Krajští politici se teď už nemohou vymlouvat. Černé na bílém teď je, že o osudu Horního Jiřetína a Černic budou spolurozhodovat také oni. Schválená varianta územního plánu kraje samozřejmě bude mít zásadní vliv také na rozhodování vlády. Každý občan kraje může koncept připomínkovat a doporučujeme všem, aby tak učinili. Nejde tady jen o dvě vesnice na Mostecku. Kraj stojí před zásadním rozhodnutím, zda se vrátí k doslova dusivé cestě exploatace za každou cenu, bourání obcí a těžkého průmyslu, nebo nadále bude putovat směrem ohleduplnějším k lidem."
 
 
 
Poznámky:
 
[1] Návrh lze stáhnout na www.kr-ustecky.cz/vismo5/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=866173...
 
[2] Pozvánka na veřejné projednávání: www.kr-ustecky.cz/vismo5/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=893961...
 
[3] Tisková zpráva na www.kr-ustecky.cz/vismo5/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=889593...