Naše ambice je čistá práce

 Otočit debatu o ekologických zákonech a ekonomice je ambice, kterou si klade nová studie dnes vydaná Hnutím DUHA. Knížka s titulem Čistá práce mapuje na desítkách konkrétních příkladů přínosy recyklace, obnovitelných zdrojů energie, veřejné dopravy i přísných zelených zákonů pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj.  Studie postupně dokumentuje přínosy ekologických opatření v řadě odvětví, jako je energetika, zpracovatelský průmysl, zemědělství, lesnictví, doprava nebo nakládání s odpady. Mimo jiné podle ní:  ·         Empirické ekonomické studie ze západoevropských zemí a USA zjistily, že odvětví a státy s přísnějšími ekologickými zákony prosperují lépe než ty, kde jsou standardy slabší – vzniká tím totiž tlak na modernizaci průmyslu (str. 22).·         Recyklace a kompostování milionu tun odpadu vytvoří 400-590 pracovních míst, zatímco spálení asi 100-290 a uložení na skládku jen 40-60 (str. 54). ·         Při využití realistického potenciálu by obnovitelné zdroje energie u nás do roku 2010 mohly zaměstnávat 45 000 lidí, tedy více než uhelné, velké vodní a jaderné elektrárny, těžba hnědého uhlí a distribuce elektřiny dohromady (str. 38-39).·         Odstraňování znečištění u nás už dnes zaměstnává 38 000 lidí (str. 24). ·         Národní parky a rezervace přitahují turisty do slabých regionů a vytvářejí zde zaměstnanost. Odhaduje se, že v evropských zemích ochrana přírody dává práci asi 100 000 lidem (str. 71).·         Ekologická daňová reforma, která sníží zdanění pracovních míst a zároveň zdraží znečišťování, podle kalkulací vytvoří zaměstnání desítkám tisíc lidí navíc (str. 78-79). Hnutí DUHA chce studií otevřít veřejnou diskusi o pozitivním vlivu, který zelená odvětví a ekologické zákony mají na prosperitu českých měst, rozvoj venkova a snižování nezaměstnanosti.  Knížku lze objednat od Hnutí DUHA nebo stáhnout na www.hnutiduha.cz/cistaprace Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Recyklace, čistá energie, ekologické zemědělství a další zelené sektory či ochrana přírody mohou vytvořit tisíce pracovních míst a přinést ekonomické oživení do měst a obcí. Pikantní je, že ekologické zákony ekonomiku nepoškozují, ale naopak – často pomáhají modernizaci podniků, takže snižují jejich náklady a posilují konkurenceschopnost. Nová studie má pomoci otevřít veřejnou diskusi o přínosech zelených odvětví pro ekonomiku a zaměstnanost. Máme ambici českou debatu na toto téma úplně otočit a dostat tam, kde je v západních zemích už tak asi deset let.“