Národní plán obnovy: Plynovod a Dukovany dostanou dotaci, chudé domácnosti jen půjčku

Vláda konečně představila základní obrysy plánu, jak využít cca  208 miliard korun, o které se navýší prostředky Národního plánu obnovy [1]. Ty budou rozdělovány jak prostřednictvím dotací, tak půjček. Zatímco pro velké infrastrukturní projekty jsou určeny dotace, hlavní formou podpory pro ohrožené domácnosti a dostupné bydlení budou půjčky.


Velké energetické projekty, u kterých lze očekávat finanční návratnost i dobrou připravenost žadatelů, plánuje vláda podpořit zejména dotacemi. Jedná se například o 8 mld. Kč pro plynovod Stork 2, 2,5 mld. Kč pro ropovod TAL+ nebo 541 mil. Kč na projektovou přípravu navýšení produkce a vyvedení tepla z Jaderné elektrárny Dukovany. Významné množství dotací ve výši 58,5 mld. Kč je připraveno také na projekty železniční infrastruktury.


Oproti tomu návrh navýšení obsahuje jen minimální objem dotací pro řešení dopadů energetické krize na domácnosti. Na úspory energie u ohrožených domácností je určeno 0,5 mld. Kč v dotacích a 19,5 mld. Kč v půjčkách. Pro snížení účtů za vytápění 910 000 lidí, kteří žili v energetické chudobě ještě před energetickou krizí (dle dat z jara 2021), je tento objem dotace zcela marginální. Razantní zvýšení dotací na zateplování je přitom nezbytné, aby mohly tyto domácnosti využít program Nová zelená úsporám [2]. Pro ohrožené domácnosti je dále k dispozici 5 mld. Kč v dotacích na výměnu kotlů, ty jsou ale určeny jen pro rodinné domy a neřeší celkovou energetickou náročnost obydlí.

Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí DUHA, upozornil:
“Lidé, ohrožení energetickou chudobou, hlavně důchodkyně a matky samoživitelky, si nemohou dovolit zateplit vlastní domovy ani se Zelenou úsporám. Vláda teď může získat miliardy korun z Evropské unie a pomoci jim, místo zateplování domů ohrožených českých rodin se ale rozhodla zadotovat projekty velkých energetických firem.”

 
Eva Mariničová, odbornice na evropské fondy z CDE, dodala:

“Evropská komise českou stranu vybízí k tomu, aby navýšení zahrnovalo primárně investice do energetických úspor, včetně podpory pro energetické komunity a nízkopříjmové domácnosti. Z úst ministerstev zaznívá ujištění, že na tyto oblasti je připravena podpora z Modernizačního fondu. Pro řešení energetické krize je ale zapotřebí začít plně financovat tyto projekty už nyní, obzvlášť pokud na to prostředky jsou.”


Poznámky pro editory:

[1] K představení došlo na zasedání Výboru pro Národní plán obnovy dne 6.3.2023. Předpokládané alokace pro jednotlivé segmenty navýšení Národního plánu obnovy jsou 14 miliard navýšení původní alokace NPO, 16 miliard kapitola RePowerEU a cca 178 miliard půjčka. O celkovém finálním objemu půjčky se však stále jedná.Na vyžádání můžeme zaslat některé snímky z prezentace.

[2] Studie Energetická chudoba a její řešení ukazuje, že dosavadní reálná výše dotace, 36 % u rodinných a 17 % u bytových domů, je pro ohrožené domácnosti nedostatečná. Na dotace na energetické renovace programu Nová zelená úsporám je určeno zejména 55 mld. Kč v Modernizačním fondu. Při navýšení dotace na komplexní renovace pro ohrožené domácnosti ale nebude jeho alokace dostatečná. Jen v roce 2021 přijal program Nová zelená úsporám žádosti v objemu 4,8 mld. Kč, v roce 2022 došlo k výraznému navýšení zájmu o dotace a spuštění nového programu NZÚ Light.
Zdroje: Energetická chudoba a její řešení, Jan Klusáček a kol., Za bydlení a Hnutí DUHA 2022, https://hnutiduha.cz/publikace/energeticka-chudoba-jeji-reseni
Zpráva o stavu programu NZÚ v roce 2021, Ministerstvo životního prostředí
Prezentace pro Platformu Modernizačního fondu 4.11.2022, Ministerstvo životního prostředí