Národní park bude skutečně národním parkem

 
Rozhodujícím obratem v debatě o ochraně přírody na Šumavě je podle Hnutí DUHA dnes zveřejněná nová koncepce národního parku.
Ekologická organizace především přivítala, že koncepce zveřejněná ministerstvem životního prostředí:
·              Počítá s vytvořením kompaktní takzvané první, nejpřísněji chráněné zóny, která se rozšíří a zahrne nejvzácnější zbytky šumavských pralesů, rašeliniště i další unikátní ekosystémy. Zatím je první zóna roztříštěna do 135 izolovaných ostrůvků, které nejsou životaschopné.
·              Vytvoří v srdci národního parku rozsáhlou plochu, jež zahrne zbytky pralesů a další území, kde bude příroda včetně pralesovitých ekosystémů ponechána přirozenému vývoji (tzv. bezzásahové území).
·              Posílí odborné zázemí správy národního parku, která doposud dává často přednost lesnímu hospodaření před ochranou přírody podle mezinárodních standardů.
·              Požaduje koncepční a dlouhodobou spolupráci se šumavskými obcemi, které by měly začít profitovat z lepší ochrany přírody, podobně jako obyvatelé dalších národních parků.
Hnutí DUHA souhlasí s pokračováním zásahů proti kůrovci v méně chráněných částech národního parku. Koncepci ale vyčítá, že nezakazuje vytváření holin na těch plochách, které budou později zařazena do bezzásahového území a počítá se zde proto s postupným vývojem pralesa. Měla by zde vyžadovat takzvané diferencované kácení – zásahy proti jednotlivým napadeným stromům namísto plošného holosečného porážení lesa.
Strategie je také velmi obecná. Důležitá proto budou dílčí jednání o konkrétním postupu jejího naplňování.
Hnutí DUHA rovněž pozitivně kvituje, že se ministerstvu životního prostředí po letech sporů daří dosáhnout shody s obcemi, vědci a ekologickými organizacemi. Přivítalo také rozhodnutí Libora Ambrozka doprovodit novou koncepci výběrovým řízením na místo ředitele správy parku.
Ekologická organizace prosazovala skutečnou ochranu vzácné přírody na Šumavě více než osm let. Nová koncepce je klíčovým zlomem v historii národního parku.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Touto koncepcí se národní park na Šumavě skutečně stane národním parkem. Kompaktní a rozšířené první zóny namísto desítek roztříštěných ostrůvků, ochrana přirozených proměn ekosystémů šumavských pralesů namísto kácení a koncepční spolupráce odborných správců s obcemi jsou opatření, která zajistí ochranu unikátní přírody. Výběrové řízení na místo ředitele správy je logické – nová koncepce je radikálně odlišná od té, kterou léta prosazovalo dosavadní vedení."