Národní energeticko-klimatický plán je stále málo ambiciózní v podílu čisté elektřiny

V pondělí 13.1. 2020 schválila vláda finální podobu energeticko-klimatického plánu České republiky. Proces přípravy mělo na starosti Ministerstvo průmyslu a s jeho tvorbou začalo v r. 2018. Plán má do roku 2030 naplnit evropské klimaticko-energetické cíle týkající se množství vypouštěných emisí skleníkových plynů, rozvoje obnovitelných zdrojů nebo zvyšování energetické účinnosti. Plány jednotlivých členských zemí bude nyní posuzovat Evropská komise a čeká se zejména na to, zda se na druhý pokus [1] podaří dosáhnout cíle 32% podílu obnovitelných zdrojů na celkové evropské spotřebě energie.

Tomáš Jagoš, Hnutí DUHA, řekl:
“Je velkou promarněnou příležitostí a ostudou zároveň, že se rozvoj obnovitelných zdrojů energie nestal v energeticko-klimatickém plánu větší prioritou. Vláda se rozhodla, že nebude realizovat více než dvě třetiny nových potenciálních projektů, což v důsledku přinese během následující dekády zvýšení podílu čisté elektřiny jen o pouhá 3 %. To je dokonce méně, než kolik plánuje Státní energetická koncepce, známá svým konzervativním pohledem na obnovitelné zdroje.
Pozitivní alespoň je, že se do plánu jako součást rozvoje obnovitelných zdrojů nakonec dostala i komunitní energetika. Je správné, že role a možnosti obcí a občanů podílet se na nových projektech obnovitelných zdrojů, budou posíleny. Jak vážně to vláda myslí, se ukáže již v letošním roce, kdy by k tomuto účelu měla schvalovat zákon."


Poznámky:
[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/budte-mnohem-ambicioznejsi-vzkazuje-evropska-komise-v-hodnoceni-ceskeho-klimaticko