Naděje na zákon EU o obnově přírody stále žije, hlasování o něm bude pokračovat 27. června. Evropská lidová strana (EPP) neuspěla s dezinformační kampaní

Naděje na zákon EU o obnově přírody stále žije, hlasování o něm bude pokračovat 27. června. Evropská lidová strana (EPP) neuspěla s dezinformační kampaní

Společná tisková zpráva organizací Arnika, Beleco, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA, Greenpeace a WWF-CEE.

Příroda a stále se rozšiřující seznam zúčastněných skupinstran, které podporují evropský zákon o obnově přírody, si mohou oddechnout, protože Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) ve čtvrtek ráno ve velmi těsném hlasování [1] odmítl pokusy některých politických stran o zmaření navrhovaného zákona.

V důsledku stranické politiky a pokračujících pokusů EPP o podkopání zákona však nebyly podpořeny všechny vyjednané kompromisy, což vedlo k rozkolu v mnoha otázkách. Výboru nakonec došel čas a po tříhodinovém zasedání bylo hlasování o zbývajících pozměňovacích návrzích a závěrečné zprávě odloženo na 27. června.

EPP po celé měsíce šířila dezinformace a pomocí bezprecedentních manévrů dotlačila ty členy frakce, kteří odmítali následovat stranickou linii, aby se nechali nahradit. Jeden ze dvou českých zástupců ENVI výboru Stanislav Polčák (STAN/EPP) původně oznámil podporu návrhu, poté však svůj hlas vzdal a nechal se nahradit. Nahradit se nechal také druhý zástupce, Alexandr Vondra (ODS/ECR), který byl přitom stínovým zpravodajem návrhu zákona. Jejich hlasy přitom mohly vzhledem k těsnému hlasování rozhodnout o podpoře přírody, místo toho nahrazení znamenalo prakticky hlasování proti zákonu.

EPP se dokonce rozhodla z jednání odstoupit a otočila se zády k pozměňovacím návrhům, jejichž cílem bylo poskytnout finanční podporu zemědělcům zavádějícím opatření pro obnovu přírody. Je také velmi politováníhodné, že někteří členové RENEW zaujali rovněž postoj proti obnově přírody. Navzdory těmto neúspěchům ostatní skupiny v Parlamentu (S&D, Zelení, Levice a většina RENEW) stály na svém a hlasovaly ve prospěch občanů, zemědělců, rybářů a podniků, kteří jsou ohroženi dopady změny klimatu a úbytkem přírody.

Sabien Leemans, vedoucí pracovník pro politiku v oblasti biologické rozmanitosti v evropské kanceláři WWF:

EU dnes jen o vlásek unikla obrovské mezinárodní ostudě. Nadcházející týdny jsou však pro poslance Evropského parlamentu poslední šancí, jak zachránit zákon o obnově přírody, důvěryhodnost EU a zároveň naplnit Zelenou dohodu. Výbor ENVI musí zůstat věrný svému vlastnímu poslání: bojovat proti změně klimatu a zastavit úbytek přírody. Zelená dohoda neexistuje bez pilíře biologické rozmanitosti a pilíř biologické rozmanitosti neexistuje bez zákona o obnově přírody.

Sofie Ruysschaert, referentka pro politiku obnovy přírody ve společnosti Birdlife Europe:

Navzdory obrovské dezinformační kampani skupiny EPP a hrozbám vydaným za zavřenými dveřmi se dnes silná skupina dalších poslanců Evropského parlamentu dokázala postavit za zákon o obnově přírody a Zelenou dohodu EU. Dbali na fakta a čísla, která předložily tisíce evropských vědců. Výsledek dnešního hlasování znamená, že možná přece jen existuje nějaká naděje pro evropské rozhodování, demokracii a záchranu Evropy.

Ioannis Agapakis, právník v oblasti ochrany přírody ve společnosti ClientEarth:

Přestože nedošlo k závěrečnému hlasování, tento nepostradatelný zákon o obnově pevniny a oceánů v EU se nevzdává. Chaotické hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích však může vytvořit velké mezery, které - pokud nebudou odstraněny  mohou zákon podstatně oslabit. Pokud se výbor na zasedání 27. 6. rozhodne ignorovat zdravý rozum, právo a vědu, aktivně ohrozí nás i přírodu. Potřebujeme zákon, který zajistí dlouhodobou obnovu v terénu, jinak se úbytek biologické rozmanitosti ještě více prohloubí, na což doplatí především ekonomika EU a budoucnost jejích občanů.

Sergej Moroz, vedoucí politiky pro vodu a biologickou rozmanitost v Evropské kanceláři pro životní prostředí:  

V posledních týdnech se ozývají nebývalé hlasy podporující zákon o obnově přírody [2], a to i ze strany vědecké komunity, neboť tento zákon nabízí řešení, jak se vypořádat s klimatickou krizí i s krizí biologické rozmanitosti. Věda hovoří jasně: největšími hrozbami pro potravinovou bezpečnost a zemědělce jsou změna klimatu a degradace přírody. Naléhavě vyzýváme poslance Evropského parlamentu, aby odolali dezinformačním kampaním a pokračovali v konstruktivním jednání směřujícím k přijetí silného zákona o obnově přírody v hlavním výboru a na plenárním zasedání bez dalších odkladů.

O zbývajících pozměňovacích návrzích a závěrečné zprávě se nyní bude hlasovat v ENVI výboru na jeho příštím zasedání 27. června. Toto hlasování také určí, co bude předloženo na plenárním zasedání k hlasování celému Parlamentu.

Vyzýváme opět české europoslance v ENVI výboru, Alexandra Vondru (ODS/ECR) a Stanislava Polčáka (STAN/EPP), aby tentokrát našli odvahu a hlasovali na příštím zasedání  osobně a pro silný návrh nařízení o obnově přírody.

 

Poznámky

[1] Výbor nejprve hlasoval o pozměňovacím návrhu na zamítnutí zákona s výsledkem 44-44, což znamenalo, že pozměňovací návrh neprošel.

[2] Zákon o obnově přírody (Nature Restoration Law) získal podporu větrného a solárního průmyslu, více než 3300 vědců, progresivních zemědělců, evropských myslivců, finančních institucí, evropských starostů, stále většího počtu podniků a podnikatelských sdružení a více než 900 000 občanů, kteří požadovali ambiciózní zákon o obnově přírody prostřednictvím různých kampaní, které zahájily koalice #RestoreNature (vč. Avaaz), WeMove, evropští Zelení atd. V Česku můžete tento zákon podpořit zde