Na Šumavě odhalena další krádež stromů

Další první zónu v šumavském národním parku, odkud byly ukradeny pokácené stromy, odhalilo dnes během pravidelného monitoringu Hnutí DUHA. Smrky se ztratily z Černohorského močálu na Modravsku.
V první zóně, jedné z nejpřísněji chráněných částí národního parku, chybí asi sedmdesát kmenů. V prvních zónách je naprosto zakázána těžba. Dřevo ze stromů asanovaných během zásahů proti kůrovci musí správa parku nechat ležet a nesmí jej prodat.
Hnutí DUHA vyvolá vyšetřování Českou inspekcí životního prostředí a podá trestní oznámení na neznámého pachatele pro krádež.
Při průzkumu byly rovněž nalezeny polomy na okraji lesa, který vznikl vinou vykácení sousedních pozemků při zásazích proti kůrovci. V sousední druhé zóně národního parku kontrola odhalila ilegální odvoz veškerého dřeva (podle vlastních nařízení musí správa národního parku v těchto místech ponechávat 20 % pokácených stromů na místě, aby nedocházelo ke ztrátě živin z ekosystému) a jizvy v půdě způsobené erozí během odvážení poražených smrků.
Ilegální odvoz dřeva byl už odhalen v sedmi prvních zónách v Trojmezenském pralese, na Jezerní, Ptačí a Ztracené slati, Modravských slatích, Novohuťském močálu a Trampusově křížku.
Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Na kolik zmizelých, ilegálně odvezených či dokonce ukradených stromů z národního parku ještě budeme muset upozornit, než Libor Ambrozek podnikne rázné kroky? Ilegální odvážení dřeva z prvních zón není ojedinělým případem, ale dochází k němu běžně. Poměry v národním parku, kde se šíří masivní holiny, krade dřevo a kácí ve vzácných zbytcích původních pralesů, by zasloužily rozsáhlé vyšetřování."