Na snižování závislosti na plynu a uhlí stát vydělá

Nová studie Miroslava Zámečníka: zateplování domů  přinese miliardy lidem i státu a rozhýbe ekonomiku.

Hnutí DUHA dnes vydalo novou studii, podle níž účinné snižování závislosti vytápění domů na  fosilních palivech může  každoročně vytvořit 32 miliard korun hrubého domácího produktu. Autory studie jsou ekonomové Miroslav Zámečník, člen NERVu, a Tomáš Lhoták.

Přehledné shrnutí studie ve formě infografiky je v příloze, celá studie je na www.hnutiduha.cz/studie

Renomovaní ekonomové spočítali, že pokud stát poskytne každoročně 16 miliard na energetické renovace budov a sníží tak o necelé 1% spotřebu fosilních paliv, bude:

  • vytvořen dodatečný hrubý domácí produkt 31,6 miliard ročně,
  • příjem veřejných rozpočtů činit 12,5 miliard korun ročně (a čistý náklad programu, za který stát získá uvedené přínosy, tedy bude 3,5 miliardy korun),
  • získáno 31 tisíc stabilních pracovních příležitostí do roku 2020. 

Podpora energetických renovací je nejúčinnějším způsobem snižování závislosti ekonomiky i domácností na fosilních palivech, snižování účtů za energii, oživení české ekonomiky nebo pročištění smogu. Každá koruna vložená do kvalitního zateplování přinese státu skoro tři koruny na HDP.

Po plynu, ropě a uhlí je stále větší poptávka. Na druhé straně ubývají jejich ložiska. Podle expertů je trend zdražování už nezvratný. Proto Hnutí DUHA navrhuje nový zákon po vzoru Británie nebo Rakouska, který určí tempo poklesu jejich spotřeby. Rozhýbe tak čistá řešení, jako je zateplování či solární kolektory na ohřev vody nebo výtopny na biomasu. Vic na www.velkavyzva.cz

Ekonom Miroslav Zámečník, člen NERVu, řekl:
„V porovnání s jinými programy vykazuje podpora zateplování v národním hospodářství jeden z nejvýraznějších přínosů, a to především díky vysokému multiplikačnímu efektu „malého stavebnictví“. Multiplikační efekt vychází jednak z vysokého podílu práce na celkové vytvořené hodnotě v oboru a jednak z jeho ustálených vazeb na tuzemské dodavatele. Další výhodou je lokální charakter jejich působení po celé republice.”

Martin Mikeska z Hnutí DUHA řekl:
„Ceny uhlí, zemního plynu i dálkového tepla pro domácnosti  vzrostly za posledních deset let o 65-140%. Tato studie ukazuje, jak nesmírně výhodná jsou pro stát opatření, která závislost na drahých fosilních palivech sníží. Ekonomicky nejvýhodnější z nich je zateplování domů. Proto navrhujeme, abychom po vzoru Británie, Rakouska a dalších zemí přijali zákon, který rozhýbe energetické renovace budov a další řešení. Víme, že na jeho přípravě se chce podílet většina parlamentních stran.“Tisková zpráva vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství (CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Šítky aktuality: