Na smog si nesmíme zvykat, není to přírodní úkaz. Stát musí razantně zakročit, řešení jsou po ruce

Smogové situace a překračování hygienických limitů pro znečištění ovzduší od pátku až do včerejška sužovaly obyvatele Ostravska a Třinecka i Prahy a Ústecka. A budou se neustále opakovat, nedojde-li k trvalému snížení závislosti na fosilních palivech, zejména uhlí. I mimo vyhrocené smogové situace žije neustále 60 % obyvatel ČR v oblastech, kde jsou porušovány zákonné hygienické limity pro znečištění ovzduší [1], a 11 000 lidí ročně kvůli špinavému vzduchu předčasně umírá [2].

Za vysoké koncentrace znečišťujících látek nemůže meteorologická situace, ale především komíny nevhodně vytápěných domů, výfuky aut či uhelné elektrárny. Znečištění ze všech zdrojů lze vhodnými prostředky redukovat. Vláda a vedení krajů a měst ale musí provést několik základních kroků. Je potřeba:

-    Změnit „kotlíkové dotace“, tak aby na ně dosáhli i chudí lidé používající kamna, dále motivačně zpoplatnit fosilní paliva, aby výnos pomohl výměnu kotlů a kamen financovat.
-    Zamezit tomu, aby staré uhelné elektrárny získaly výjimky z evropských limitů pro znečištění ovzduší (které jsou samy o sobě méně přísné, než jaké si například nastavila Čína), a uplatňovat závazný plán odstavování uhelných elektráren (má jej čím dál víc evropských zemí).
-    Zvýšit směšně nízké poplatky z vytěženého hnědého uhlí, které jím umožňují plýtvat a tím pádem snadno znečišťovat.
-    Zvýšit a rozšířit mýtné pro nákladní automobilovou dopravu a posílit pravomocí měst při regulaci dopravy nejen při smogových situacích.
-    Zavést rozumnou podporu pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů, které představují čistou, dlouhodobou a ekonomicky smysluplnou možnost pro výrobu energie i dopravu bez smogu.

Tato řešení prosazují ekologické organizace pro snížení znečištění ovzduší a prevenci smogových situací. Jsou podrobněji popsána zde: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/06/navrhy_res...

Hlavní příčinou znečištění ovzduší v České republice i v Evropské unii je závislost na fosilních palivech - ve výrobě elektřiny a tepla, domácím vytápění i automobilové dopravě. V celkovém souhrnu se u nás tyto tři základní zdroje podílejí přibližně stejně na znečištění v ovzduší. Přidává se k nim ještě přenos z jiných států (například polských uhelných elektráren, ale i vzdálenějších zdrojů). Význam jednotlivých zdrojů se oblast od oblasti liší. Ve velkých městech je významným zdrojem doprava, v řadě venkovských obcí jsou zcela dominantní uhelné kotle a kamna. Na Ostravsku je významná průmyslová výroba a na Ústecku či Karlovarsku těžba a spalování hnědého uhlí ve velkých elektrárnách. Velká energetika produkuje nejvíc látek, které se mění v ovzduší na zdraví škodlivý prach a přenášejí se na dlouhé vzdálenosti.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
„Neotvírat okna, nenamáhat se, nepouštět děti ven – to jsou zdravotnická doporučení pro smogovou situaci. Ochranná opatření obdobná jako při hrozbě leteckého útoku bychom ale neměli přijímat jako normální stav, který zkrátka jednou za čas nastane. Místo nechtěného opakování branné výchovy musíme pracovat na tom, aby zmizely čoudící komíny a výfuky a rozvíjelo se využívání čisté domácí obnovitelné energie.“

Tuto tiskovou zprávu i další najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/zprava-o-zivotnim-prostredi-cr-zitra-na...

[2]  Air Quality in Europe 2017: https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2017


Šítky aktuality: