Na lepší recyklační služby musí lidé počkat

První balík konkrétních opatření k vládnímu odpadovému plánu na příštích deset let, který dnes schválí kabinet, ještě neobsahuje žádné zlepšení recyklačních služeb pro naše domy a byty.  Hnutí DUHA proto varovalo, že ministři musí přidat, pokud chtějí splnit svůj záměr recyklovat do roku 2010 polovinu českých odpadků. Hlavní překážkou jsou špatné recyklační služby. Zatímco popelnice stojí před každým domem, k barevným nádobám na tříděný odpad musí lidé chodit často stovky metrů daleko. Ekologická organizace proto v roce 2003 navrhla a prosadila, aby vláda do svého plánu nakládání s odpady zařadila bod, podle kterého zavádění kvalitních recyklačních služeb – takzvaného odvozného sběru tříděného odpadu – bude napříště hlavní prioritou státního financování odpadových programů. Balíček konkrétních opatření, který vláda schvaluje, se zabývá hlavně toxickými odpady, autovraky, obaly a kompostováním kalů z čističek odpadních vod. Na komunální odpady se zatím nezaměřuje.  Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:„Stát a radnice musí zlepšit recyklační služby pro naše domy a byty, aby třídit odpad bylo stejně snadné jako jej sypat do popelnice. Zatímco popelnice dnes stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděný odpad se musíme vydat o ulici nebo dvě dál.“